Mistrovské repliky od mistrů svého řemesla


O výrobu mistrovských replik českých korunovačních  klenotů se postaral proslulý český zlatník a výtvarník Jiří Urban. Jeho ceněná díla najdeme po celém světě. Navrhoval a realizoval kříž pro papeže Jana Pavla II., šperky pro Její Veličenstvo, anglickou královnu Alžbětu II. nebo kopii císařské koruny Svaté říše římské, kterou můžete obdivovat na hradě Karlštejně a o její výrobě vznikl i dokument v produkci ČT.

Kromě Jiřího Urbana se na výrobě replik podíleli i manželé Blanka а Matúš Cepkovi, působící na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kteří se postarali o výrobu královského žezla. Manželé Cepkovi získali pověst naprostých
špiček v oboru a s Jiřím Urbanem spolupracují pravidelně. Například se podíleli na vytvoření světově, nejdokonalejší kopie císařské koruny Svaté říše římské.

Pro výrobu krásné repliky Svatováclavského meče jsme oslovili mečíře Patricka Bartu.