Od kolébky do hrobu – Mezníky životaStálá národopisná expozice, která byla slavnostně otevřena dne 3. prosince 2013 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, je na rozdíl od jiných, v současné době vznikajících expozic, tematická. Návštěvníkovi chce ukázat, jak se člověk v rámci společenství odnepaměti vyrovnával se základními póly lidské existence, kterými jsou narození a smrt. Toto téma bylo pro expozici vybráno záměrně, protože se dotýká každého z nás. Příběh o narození a smrti je zasazen do reálného prostředí hanácké vesnice a hanácké krajiny období 19. století. Cílem bylo návštěvníka vtáhnout do děje tak, aby mohl prožívat základní emoce radosti a smutku, aby se zamyslel nad vnímáním lidské existence kdysi a nyní, a aby pochopil uvažování našich předků a vážil si jejich postoje k životu.

Prostřednictvím zvoleného tématu expozice návštěvníkovi nabízí co nejširší spektrum předmětů „ze života“. Prezentované předměty pochází převážně z fondu Etnografie. Jde o lidový nábytek, předměty domácí potřeby, keramiku, kramářské tisky, lidové umění, kroje a předměty religiózní povahy. Doplňkově se tu objeví předměty z fondů Uměleckého průmyslu, Lékařsko-lékárenského fondu, Lapidária a Hodin. Už z názvu expozice je zřejmé, které předměty může návštěvník očekávat, zároveň jsou zde ale předměty, které překvapí, neboť se běžně nevystavují či nebyla dosud příležitost je v rámci jiných výstav prezentovat. To se týká obřadních textilií, keramiky, předmětů devóční povahy či předmětů souvisejícími s posledními věcmi člověka. Podstatná část sbírkových předmětů pochází ze starých sběrů Vlasteneckého spolku muzejního. Některé předměty byly v natolik havarijním stavu, že jsou vystaveny vůbec poprvé. Přestože je zvolené téma obecné, vzhledem k muzeu jako krajské instituci se expozice ve výběru sbírkových předmětů soustředí na oblast národopisného regionu Haná. Co se týká fondu Etnografie, poprvé v historii muzea byly sbírkové předměty odborně restaurovány renomovanými restaurátory a jejich dílnami.

Expozice je koncipována do tří úseků, které přirozeným způsobem přecházejí jeden do druhého: oddíl „Narození“ - oddíl „Zbožnosti“ - oddíl „Smrti“.

Kuriozitou je postel instalovaná ve světničce v oddílu Narození, která byla vystavena na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895, a snad nejautentičtějším předmětem co se týče nálezu in situ, jsou dveře komory polopatra bývalé hanácké usedlosti s původním domovním požehnáním datované kolem roku 1850.  Nejstarším sbírkovým předmětem v expozici je náhrobní kámen s vročením 1669 ze zrušeného hřbitova na Bělidlech. Sbírkové předměty v jednotlivých oddílech expozice vhodně ukazují na dobovou atmosféru, lidovou víru i barvitou představivost našich předků. Zbožnost, pokora a úcta venkovského člověka 19. století je patrná doslova v každém vystaveném předmětu.

 

Námět a scénář: Mgr. Veronika Hrbáčková; VMO

---

Virtuální prohlídka