Olomuciana

Jak vyplývá ze samotného názvu, utváří tuto podsbírku předměty, jež se úzce vztahují k historii města Olomouce. Základ fondu, který z hlediska materiálového představuje poměrně rozmanitou kolekci (obrazy, grafiky, fotografie, písemnosti, tiskoviny, umělecko-řemeslné práce aj.), vznikl z převzatých sbírek bývalého městského muzea, jeho umělecko-historického oddělení. Obsahuje doklady vztahující se k činnosti olomoucké městské správy, k osobnostem či organizacím, jež zde působily či byly s Olomoucí jinak spjaty, k významným událostem a také k samotné „ikonografii“ města (historické pohledy na Olomouc a její památky), a to v rozmezí od 13. do 20. století. K zajímavým, ale i cenným předmětům tohoto fondu se řadí např. soubor městských typářů, barokní modely sloupu Nejsvětější Trojice, nedávno určený konvolut kreseb Josefa Winterhaldera ml., tzv. památky z radniční věže (mezi nimi pamětní zápisy z 16. a 17. století či soubor nejstarších fotografií města z roku 1860) nebo různými technikami zpracované pohledy na město, z nichž lze uvést díla v Olomouci působících umělců – malíře Martina Antonína Lublinského (Olomouc od jihozápadu, 1674) a mědirytce Josefa Freindta (Tovaryšský list pro Josefa Rollentze, 1735). Zvláštní postavení ve sbírce zaujímá kolekce malovaných střeleckých terčů, čítající přes 200 předmětů.

Kurátorka: Mgr. Robert Šrek, srek@vmo.cz, tel.: 585 515 153