Karel IV.

Otec vlasti a české korunovační klenoty

 

Karel IV. (1316-1378) bývá často označován za otce naší vlasti a jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků celé historie. Byl synem Jana Lucemburského Elišky Přemyslovny, jméno Karel získal při biřmování ve Francii, kde trávil velkou část dětství při studiích. I proto patřil mezi nejvzdělanější panovníky středověku a při svém návratu do Čech už mluvil plynně francouzsky, italsky, německy i latinsky.

Jako český král se zasloužil o nebývalý rozkvět zemí Koruny české a Prahy. Jmenujme například založení univerzity, stavbu dnešního Karlova mostu, vybudování hradu Karlštejna, založení Nového Města pražského nebo i zásluhy při budování Svatovítského chrámu. Bez Karla IV. bychom neměli ani české korunovační klenoty v podobě, jaké je známe dnes, protože Svatováclavská koruna vznikla právě z jeho podnětu.