Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu


Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci je pověřeno funkcí informačního, školícího a metodického pracoviště pro území Olomouckého kraje. Provádí dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinuje její aktivity na území celého Olomouckého kraje. Spolupracuje při identifikaci a zpracovávání záznamů o jevech tradiční lidové kultury s dobrovolnými zpravodaji, vytváří si jejich síť a poskytuje jim metodologickou pomoc. Pořádá specializovaná školení, shromažďuje doklady o mimořádně hodnotných jedinečných projevech tradiční lidové kultury v kraji; shromažďuje informace o nejúspěšnějších postupech v uchovávání, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury a navrhuje je krajskému úřadu nebo Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici k popularizaci nebo je ve vlastní působnosti uveřejňuje.

Kontakt: 
Mgr. Klára Jurková, Ph.D.
mobil: 778 744 868
email: tlk.vmo@seznam.cz

 

 

TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V OLOMOUCKÉM KRAJI

 

Pracovní skupina pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje (viz níže dokumenty)

 

Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje

 

Důležité instituce a webové odkazy

 

 

TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ

 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice

 

Regionální pracoviště v krajích České republiky

 

Nositel tradice lidových řemesel

 

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky

 

Nemateriální kulturní dědictví UNESCO

 

Důležité instituce a webové odkazy

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.