Svatý grál

Nejhledanější poklad všech dob

 

Zda Svatý grál opravdu existuje a jak vypadá, je už po staletí terčem debat mnoha hledačů pokladů a archeologů. Protože se artefakt přímo vztahuje k posledním hodinám života Ježíše Krista, měl by mít zázračnou moc. Dle popisu se jedná o pohár nebo nádobu, ze které Ježíš Kristus pil víno při Poslední večeři. Zároveň do ní údajně Josef z Arimatie zachytil krev prýštící z ran ukřižovaného Ježíše. Není zřejmé, jak by grál měl vypadat. Možná se jedná o jednoduchý kamenný, dřevěný nebo hliněný kalich, možná o bohatě zdobený zlatý grál.

Příběh Svatého grálu
Teorie, příběhy a legendyExistuje nepřeberné množství teorií, kde se Svatý grál nachází a kde všude putoval po smrti Ježíše Krista. Podle jedné ho odvezl Josef z Arimatie s Máří Magdalenou do Francie, kde ho chránil řád templářských rytířů. Podle jiné teorie ho Josef odvezl do Británie, kde se časem dostal až na kulatý stůl krále Artuše. Zmínky o Svatém grálu a králi Artušovi najdeme už ve velšských básních z 6. století. V posledních letech se také velmi často mluví o teorii, že název Svatý grál - Sanguis Regalis, tedy „krev královská“, je ve skutečnosti metaforou pro označení Ježíšova nenarozeného syna, jehož matkou měla být Máří Magdalena. Potomky Ježíše Krista pak měl rovněž chránit řád templářů. Tato teorie se mezi laickou veřejností zpopularizovala zejména díky úspěšné knize Dana Browna „Šifra mistra Leonarda“ a jejímu následujícímu filmovému zpracování.

Příběh Svatého grálu
Dochoval se pravý Svatý grál?


Možných Svatých grálů je hned několik. Většina historiků se shoduje, že pokud by některý z předpokládaných Svatých grálů mohl být pravý, zřejmě je to grál „Santo caliz“ uložený v katedrále ve Valencii. Podle legendy ho z Říma do Levanty přinesl svatý Vavřinec a do Španělska pak byl přivezen neznámým rytířem. Dle uhlíkové analýzy byl vyroben mezi lety 300–100 př. n. l. I další možný Svatý grál, „chalice of Doña Urraca“, najdeme ve Španělsku, podívat se na něj můžete v Leonu. I k němu se vážou legendy, ze kterých lze stopovat původ až k Chrámu Božího hrobu a odpovídá i datace jeho výroby 200-100 let př. n. l. Je třeba ale zdůraznit, že podobných pohárů je na světě poměrně velké množství a pokud Svatý grál opravdu existuje, zřejmě se už nikdy nedozvíme, jaký z nich to je. O mnoha pohárech se v minulosti tvrdilo, že by mohly být Svatým grálem, ale výzkumem to bylo vyvráceno. Příkladem může být i „Svatý grál Antiochu“ nalezený v 50. letech v Sýrii. Způsob jeho uložení pod kostelem poukazoval na to, že tento grál byl zřejmě považován za mimořádně cenný artefakt. Výzkum však prokázal, že grál byl vyroben až v letech 500-550 n. l. Navíc se zdá, že původně byl součástí jiného předmětu, možná olejové lampy.

Příběh Svatého grálu
Získal Otto Rahn Svatý grál pro Adolfa Hitlera?O Svatý grál se intenzivně zajímal i Adolf Hitler, který nechal pro hledání dokonce ustavit zvláštní armádní jednotku v čele s profesorem Otto Rahnem (na fotografii). I ten byl hledáním Svatého grálu doslova posedlý a měl vlastní teorii, kde by se mohl předmět nacházet. Jeho pátrání směřovalo k hradu Château de Montségur, kam měla údajně grál ukrýt sekta katarů, krátce před tím, než ji ve 13. století vyhladila katolická církev. Grál měl být umístěn v nacistickém hradu Wewelsburg. Otto Rahn společně s SS procestoval mnoho oblastí ve Francii, Itálii a na Islandu, ale grál nenašli. Ačkoliv se Otto Rahn přihlásil do SS, nesympatizoval příliš s nacistickým režimem. Když ukončil pátrání po grálu ve službách nacistů, byl údajně gestapem dohnán k sebevraždě. Někteří lidé se domnívají, že profesor ve skutečnosti nezemřel, ale dál pokračoval ve hledání pokladu. Jeho postava se stala inspirací pro nacistického zloducha ve filmu Indiana Jones – Dobyvatelé ztracené archy.Svatý grál a kopí osudu ve výstavě Vlastivědného muzea v Olomouci
NEJVĚTŠÍ ZÁHADY A TAJEMSTVÍ SVĚTA