SYMBOLIKA ČTYŘ KAMENŮ


Co znamenají symboly na kartách?

Piky, káry, srdce, kříže...?

Jednohlavé a dvouhlavé karty?Kartářská dílna – stříhání karet (Livorno, 1772)


Balíček karet skrývá listy označené celkem čtyřmi různými symboly. Ty udávají příslušnost jednotlivých listů k dané barvě a odborně je nazýváme kameny.
Podle použitých symbolů rozlišujeme tři základní typy karet:

1) italsko-španělský okruh: meče či šavle, mince, poháry, hole

2) německý okruh: srdce, rolničky, žaludy, listy

3) francouzský okruh: srdce, kára, kříže, piky

Uvedené rozdělení se ustálilo během 16. století. České země zásadně ovlivnil vývoj na území dnešního Německa, kde byly původní italsko-španělské karty známé také pod pojmem „špády“ uzpůsobeny středoevropskému prostoru. Původní znázornění mečů, holí, pohárů a mincí tak byly na kartách vystřídány symboly rolniček (kulí), žaludů, listů a srdcí. Vznikl tak typ karet, které označujeme jako mariášové. V průběhu 16. a 17. století se v českých zemích rozšířil také německý podtyp zvaný „Stukeley“ s vyobrazením jednorožce se stuhou na žaludské dvojce a s erbem se zkříženými kladivy u srdcové dvojky.
Ve Francii se vedle původních italských a německých znaků začaly používat piky, kára, srdce a kříže, které se později staly nejrozšířenějšími symboly. Díky jejich jednoduchosti a užití pouze dvou barev se navíc tyto karty mohly začít vyrábět opravdu ve velkém.

 


Objevují-li se uvedené emblémy na karetních listech pouze v jejich horní části, mluvíme o jednohlavých kartách. Pokud jsou zobrazeny zrcadlově nahoře i dole, jedná se o karty dvouhlavé.