Marketing a propagace


MgA. Antonín Valenta

pověřen vedením oddělení 
koordinátor on-line medií a propagace, muzejní pedagog
telefon: 585 515 143
mobil: 776 735 810
email: valenta@vmo.cz


Lucie Sodomová

grafik,
jazykový redaktor
telefon: 585 515 113
email: sodomova@vmo.czEdukace / vzdělávání

Mgr. Tereza Vychodilová

muzejní pedagog
telefon: 585 515 122
mobil: 601 562 813
email: vychodilova@vmo.czBc. Iva Spáčilová

muzejní pedagog
telefon: 585 515 187
mobil: 733 501 665
email: spacilova@vmo.cz
Aranžér / fotograf / výtvarník

Alena Kubáčová

aranžérka
telefon: 585 515 156
email: kubacova@vmo.cz
MgA. Pavel Rozsíval

fotograf
telefon: 585 515 149
email: rozsival@vmo.cz
Petr Šubčík

zástupce vedoucího, výtvarník
telefon: 585 515 139
mobil: 604 242 382
email: subcik@vmo.cz