Expozice Etnografie získala ocenění

Vlastivědné muzeum v Olomouci získalo cenu České národopisné společnosti

 

Vlastivědné muzeum v Olomouci obdrželo další významné ocenění za realizaci svých nových stálých expozic. Po expozicích Příroda Olomouckého kraje (Cena Gloria musaealis za rok 2012) a Galerie osobností Olomouckého kraje (Cena kultury Olomouckého kraje za rok 2013) získala Cenu České národopisné společnosti etnografická expozice VMO s názvem Od kolébky do hrobu, která byla veřejnosti zpřístupněna v prosinci loňského roku.

„Ocenění naší expozice Od kolébky do hrobu odborníky nás velice těší, stejně jako nás těší velký zájem návštěvníků o tuto expozici o narození, smrti a zbožnosti venkovského člověka 19. století,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek. „Chtěli jsme vytvořit expozici vzbuzující emoce, což se nám, troufám si říci, podařilo nejen u laické, ale i u odborné veřejnosti,“ dodal Holásek.

„Expozice se zvoleným tématem narození a smrti návštěvníkovi ukazuje, jak se náš život za posledních sto a více let zásadně změnil. Ještě na konci 19. století museli lidé 85 procent bdělého času věnovat práci, jinak by umřeli hlady. Jejich monotónní život rytmizovaly a ozvláštňovaly rituály spojené s rodinným životem nebo cyklem církevního roku. Dnešnímu člověku zabere práce, která je neporovnatelně méně namáhavá než práce našich předků, pouze polovinu času, zbytek pak vyplňuje zábavou, koníčky a sportem. Postupně přitom mizí tradiční rituály, které jsou mnohdy považovány za přežitek. Přitom člověk se nemění tak rychle jako technika, jeho emoce a potřeby zůstávají po staletí stejné. Právě proto je z dlouhodobého hlediska pro každého důležitý běžný rodinný život. Expozice klade důraz na nostalgickou atmosféru týkající se toho, v co naši předkové věřili a čeho si vážili,“ přibližuje autorka expozice Veronika Hrbáčková, etnografka Vlastivědného muzea v Olomouci.

Expozice Od kolébky do hrobu, zasazená do reálného prostředí hanácké vesnice, je určena všem, kdo se zajímají o každodenní život našich předků. Ten zde dokládá široké spektrum exponátů, jako je lidový nábytek, keramika, kroje, předměty denní potřeby, kramářské tisky, obřadní textilie či předměty spojené s posledními věcmi člověka.

„Těší mě zájem veřejnosti i ocenění odborníků. Expozice Vlastivědného muzea v Olomouci mají tradičně vysokou úroveň. Jsem rád, že finanční podpora kraje má své viditelné opodstatnění. Expozice Od kolébky do hrobu je ukázkou jedinečného lidského prostoru,“ uvedl Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, který je zřizovatelem muzea.

Cena České národopisné společnosti je od roku 1997 každoročně udělována významným počinům, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru. Soutěží se ve třech kategoriích: 1. publikace; 2. výstava, expozice; 3. projekt, akce, konference. O udělení ceny rozhodují v rámci ankety všichni řádní, mimořádní a čestní členové České národopisné společnosti prostřednictvím hlasovacích lístků. Mezi více než 260 členy této společnosti jsou významní odborníci, akademičtí pracovníci, muzea a galerie i pracovníci médií. Cena České národopisné společnosti bude Vlastivědnému muzeu v Olomouci slavnostně předána na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici v sobotu 28. června 2014.