Víc než orloj

24. 05. 2019 – 28. 07. 2019

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Tisková zpráva │ 24. 5. 2019

 

Víc než orloj

Díla Karla Svolinského ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

 

Od  24. května do 28. července 2019 představuje Vlastivědné muzeum v Olomouci odborné i laické veřejnosti unikátní dar z německé soukromé sbírky. Nové akvizice v kontextu děl ze sbírkových fondů Vlastivědného muzea v Olomouci jsou prezentovány na výstavě Víc než orloj, jež je věnována dílu Karla Svolinského, všestranného umělce spjatého s Olomoucí.

Koncem loňského roku získalo Vlastivědné muzeum v Olomouci prostřednictvím Českého centra v Mnichově dar ze soukromé sbírky z německého Baden-Badenu. Jedná se o 25 děl mezinárodně uznávaného českého malíře, grafika a ilustrátora Karla Svolinského, rodáka ze Sv. Kopečku u Olomouce. Díky velkorysosti německých mecenášů, kteří si přejí zůstat v anonymitě, do muzea připutovaly nejen kresby, malby, grafiky, ale i práce užitého umění,“ sdělil ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Cílem přehlídky je ukázat proměnlivé dílo mnohostranného výtvarníka, kterého zná moravské a olomoucké publikum převážně jako tvůrce orloje na místní radnici. Na výtvarné kvality tohoto díla poukazují dvě zcela unikátní velkoformátové kresby uhlem, dva návrhy pro kruhová zobrazení měsíců Září a Říjen, které sloužily mozaikářům orloje jako předloha v měřítku 1:1.

„Nejstarší obraz přivezený z Německa pochází z roku 1937 a řada pokračuje až do umělcova stáří. Představuje Svolinského jako umělce v jeho nejrozličnějších podobách,“ uvedla autorka výstavy a kurátorka uměleckohistorické sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci Andrea Jakubcová. Již plakát k výstavě prezentuje Svolinského jako tvůrce neotřelých květinových zátiší. „Na dalších vystavených akvarelech se projevuje nejen Svolinského kresebné mistrovství, ale i schopnost lyrického podání. Jedno z těchto zátiší vzniklo v roce 1943, z období druhé světové války pochází ale také obraz Česká krajina, velkoformátová vzdušná malba vodovými barvami kombinovaná s perokresbou,“ doplnila Jakubcová.

 Svolinský se proslavil ovšem i jako scénograf, s divadelním světem jsou spjaty dvě verze akvarelu Faust s Mefistem a dřevoryty s Hamletem a Ofélií. Návštěvníci výstavy Víc než orloj mohou obdivovat i celou řadu podobizen. „Neradostný Portrét starého muže vznikl pravděpodobně na přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy Svolinský prožíval asi nejhlubší krizi svého života. Akt i práce s náboženskou tematikou zastupuje zobrazení Evy. Zcela jinou polohu Svolinského tvorby pak ukazují jeho abstraktní kompozice. Na autorovo vyučení v řezbářském ateliéru upozorňuje jedna práce ze dřeva, jako užitého grafika jej představuje kolekce poštovních známek a bankovek. Šíři umělcova záběru dokumentují i jím navrhované textilní práce,“ poukázala autorka výstavy na nejrůznější oblasti Svolinského tvorby.

„Nové akvizice doprovází řada unikátních bibliofilií ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. Vybrány byly převážně knihy z meziválečné doby vydané v Olomouci a okolí. Nechybí ale ani nejznámější kusy Svolinského knižní tvorby ‒ Rostliny, Ptáci a Český rok,“ upozornil Jiří Černý, spoluautor výstavy a kurátor sbírkové knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci.

Tvůrci výstavy se snaží zaujmout i její nejmladší návštěvníky. Připravili pro ně dva animační prvky, kde mohou děti „popustit uzdu“ své fantazii při vybarvování Svolinského kresby s pohádkovými motivy nebo při sestavování vlastní skleněné mozaiky.

„S dílem Karla Svolinského se setkají návštěvníci muzea letos ještě jednou, a to právě v souvislosti  s jeho prací na výzdobě olomouckého orloje. K pětistému výročí první písemné zmínky o této památce totiž připravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci rozsáhlou výstavu na podzim letošního roku,“ prozradil v souvislosti s výstavou Petr Vrána, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, jenž je zřizovatelem muzea.


Víc než orloj

Výstavy 2019 - Víc než orloj GDPR

Informace o pořizování fotografií a zvukových záznamů GDPR.docx (15 kB)
Modul: Výstavy