Pozdravy ze starých časů

21. 06. 2019 – 13. 10. 2019

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Pozdravy ze starých časů

Od 21. června Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo pro milovníky historie výstavu, která je zavede do doby fin de siècle, kdy se nepostradatelnou součástí každodenního života staly pohlednice. V Mánesově galerii VMO je představeno 115 originální pohlednic města Olomouce ze sbírky muzea.

„Výběr byl zaměřen na pohlednice s tzv. dlouhou adresou, jež byly před rokem 1905 vydány místními nakladateli. Pohledové lístky dokumentující tvář hanácké metropole na prahu minulého století jistě zaujmou nejen milovníky starých časů. Řada exponátů upoutá pozornost také svým precizním výtvarným provedením a milými vzkazy odesilatelů,“ míní autorka výstavy Hana Jakůbková, kurátorka sbírky fotografií a pohlednic Vlastivědného muzea v Olomouci.

Dobu fin de siècle lze charakterizovat jako období ekonomického rozkvětu, vědeckého a technického pokroku a zrychlujícího se rytmu života. Byla to ale také doba neuvěřitelné popularity pohlednic, které na přelomu 19. a 20. století prožívaly svůj zlatý věk. Statistiky uvádějí, že v roce 1901 prošlo světem 2,3 miliardy pozdravných lístků, o čtyři roky později se jejich počet vyšplhal dokonce na 7 miliard.

Spolu s narůstající poptávkou po pohledových lístcích úměrně rostl i počet jejich vydavatelů – od velkých specializovaných firem až po drobné obchodníky či cestující obchodní agenty s fotoaparátem. Tento obecný trend se pochopitelně nevyhnul ani Olomouci. Masové rozšíření pohledových lístků zde můžeme sledovat zejména od roku 1898. Zároveň vzrostla iniciativa místních obchodníků v oblasti vydávání pohlednic. Zatímco ještě v roce 1897 byla většina pohlednic Olomouce vydána německými firmami, na pohlednicích s poštovním razítkem 1898 se již velmi často objevují jména domácích olomouckých nakladatelů. Medailony deseti z nich – knihkupců, majitelů papírnictví a dalších obchodníků – jsou představeny na doprovodných výstavních panelech.

Vzrůstající obliba pohlednic na konci 19. století byla pobídkou pro vydavatele, kteří se ve snaze o další zvýšení jejich atraktivity předháněli v nových nápadech a inovacích. „Přibývalo námětů, žertovných a dekorativních prvků. Objevily se pohlednice s plastickými reliéfy, pohyblivými částmi a skládankami, pohlednice dvojdílné, trojdílné, obřích formátů či atypických tvarů. I takovéto atraktivní exponáty jsou prezentovány na naší výstavě. Návštěvníci mohou obdivovat rovněž žánrové pohlednice zdobené třpytkami, korálky, látkou či dokonce ptačím peřím, které pro olomouckou výstavu ze svého bohatého fondu pohlednic zapůjčilo Východočeské muzeum v Pardubicích,“ doplnila Jakůbková. Mimořádným exponátem je pak hrací strojek s hudebními pohlednicemi, které se na něm přehrávaly, ze sbírek Národního technického muzea.

U příležitosti  výstavy Pozdravy ze starých časů Vlastivědné muzeum v Olomouci vydává půvabnou knížku nazvanou Srdečný pozdrav z Olomouce s podtitulem Historické pohlednice města z let 1894‒1905, jejíž autorkou je rovněž Hana Jakůbková. „Myslím, že uvnitř objevíte spoustu zajímavých informací a poznáte místa, kde jste už někdy byli nebo ta, kam byste se rádi teprve vypravili. Možná, že na vás dýchne kouzlo starých časů, kdy lidé žili pomaleji a nespěchali tak jako my. A nedá se vyloučit ani to, že vás donutí více přemýšlet o současnosti a hlavně o naší budoucnosti,“ domnívá se hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

„Před námi se otevírá výlet do historie jednoho z nejkrásnějších měst Evropy a někdejšího královského hlavního města Moravy. Když si lidé v 19. století začali posílat pohlednice, šlo o módní novinku. Dnes jsou pohledy z oněch časů cenným historickým pramenem. Krom toho jsou ale i krásné, což ocení i úplný laik,“ pochválil novou knihu  Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouce.

„Dnes, kdy se klasické kartonové pohlednice se známkou a rukou psaným textem pomalu vytrácejí z našich životů a jsou nahrazovány digitálními fotografiemi z cest posílanými prostřednictvím mobilních aplikací,  je nový publikační počin Vlastivědného muzea v Olomouci věnovaný pohlednicím tzv. zlaté éry poštovnictví ‚pohlazením po duši‘,“ uzavřel ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Výstava v Mánesově galerii VMO potrvá až do 13. října 2019. Svoji všímavost mohou její návštěvníci otestovat na interaktivním panelu, kde se jim nabízí možnost pokusit se propojit fotografie současné Olomouce s historickými pohlednicemi.


Pozdravy ze starých časů

GDPR - POZDRAVY ZE STARÝCH ČASŮ vernisáž

Informace o pořizování fotografií a zvukových záznamů GDPR.docx (15 kB)
Modul: Výstavy