Olomoucký orloj / 500 let od první písemné zmínky

04. 10. 2019 – 05. 01. 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Olomoucký orloj / 500 let od první písemné zmínky

4. října 2019 až 5. ledna 2020

Na rok 2019 připadá výjimečně kulaté ‒ půltisícileté ‒ výročí první známé písemné zmínky o olomouckém orloji. Tato komplexní technická i umělecká památka je však součástí budovy radnice zřejmě již od 15. století a je tak středobodem městského dění a předmětem obdivu příchozích návštěvníků i stálých obyvatel města.

 „Olomoucký orloj je vynikající značkou, podobně jako pařížská Eifellova věž či benátské gondoly. Vždy si s hrdostí vybavím slova renesančního vzdělance Štěpána Taurina, který ve své chvále Olomouce napsal: ‚Cizí kupci, kteří prošli velkou část světa, (takové hodiny) slavnostně toliko Olomouci přisuzují.‘ My sice víme, že astronomickými hodinami se může pochlubit i pár dalších měst v Evropě, ten olomoucký orloj máme ale přeci jen nejraději. Je krásný, pamětihodný a je náš…,“ uvedl k tomuto  jubileu Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouce.

„Myslím, že podobné stavby se rodí jen zcela výjimečně. Nejsou totiž pouhým výplodem bezchybných výpočtů, ale projevem umění a víry, která dokáže i strojům vdechnout život,“ míní hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo k tomuto pětistému výročí od 4. 10. 2019 do 5. 1. 2020  rozsáhlou výstavu ve svém největším výstavním sále sv. Kláry.

„Naše muzeum eviduje v současné době téměř dva miliony sbírkových předmětů, mezi nimiž je i unikátně dochovaný soubor originálních uměleckých a  technických součástek orloje. Tento soubor byl v minulosti prezentován na několika výstavách a až do roku 20? tvořil základ naší stálé expozice Od orloje k hodinám. Nyní mají návštěvníci jedinečnou příležitost zhlédnout tyto artefakty ve zcela novém kontextu,“ řekl ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Výstava kromě trojrozměrných exponátů  prezentuje i celou řadu dalších cenných archivních, plánových a obrazových dokladů vývojových etap orloje. K nejpozoruhodnějším exponátům patří rekonstrukce číselníkové části orloje z roku 1746 se složeným ukazovacím soukolím astronomického číselníku včetně unikátního Fabriciova astrolábu, dále vzácně dochovaná kalendářní deska na léta 1746‒1847 nebo soubor pohyblivých figur z pseudogotické přestavby orloje v roce 1898. K vidění jsou i malířské návrhy a realizace z dílen významných malířů, jako byli Jan Kryštof Handke, Richard Bitterlich, Jano Köhler či Karel Svolinský,“ prozradil autor výstavy Radim Himmler, ředitel Muzea Komenského v Přerově.

K současné podobě orloje po jeho poslední přestavbě dokončené v roce 1955 má dnes veřejnost rozporuplný vztah. „Výstava by měla pomoci najít odpověď i na otázky, zda je orloj z éry socialistického realismu jedním z nezhojitelných šrámů na tváři jinak malebného historického města, nebo je jen svébytným příspěvkem k více než pětisetleté historii ideologických proměn a zda by se dnešní Olomoučané za svůj orloj měli stydět, nebo naopak být na něj pyšní,“ domnívá se autor.

„Výstava by nemohla vzniknout bez vstřícnosti několika institucí, především je třeba poděkovat kolegům z Muzea umění Olomouc a Státního okresního archivu v Olomouci, kteří nám na ni zapůjčili ze svých fondů opravdové skvosty,“ dodal Martin Zdražil,  kurátor výstavy, který spravuje sbírku historických hodin Vlastivědného muzea v Olomouci.

Výstava bude doplněna o přednášky a komentované prohlídky a je k ní připraven i edukační program pro školy. K výstavě muzeum vydává také reprezentativní doprovodnou publikaci.

 


Olomoucký orloj / 500 let od první písemné zmínky
Modul: Výstavy