Normalizace očima Jindřicha Štreita

15. 11. 2019 – 29. 03. 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci


VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO NEDĚLE 29. 3. 2020!

"Fotografický soubor výstavy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci má dvě části.

Jedna část je složena z fotografií z doby normalizace, kdy jsme žili abnormální stavy, které jsme považovali za normální.

Druhá část jsou fotografie z 28. listopadu 2019, kdy se pracující statku rozhodli využít celostátní stávky a průvodem šli k ředitelství Statku. Zde vyzvali ředitele, aby jim řekl, jak se bude dále vyvíjet situace na jednotlivých farmách… jak se změní vedení, jaké se chystají změny v hospodaření apod."

Jindřich Štreit


Normalizace očima Jindřicha Štreita
Modul: Výstavy