Keltové v Olomouci!

11. 02. 2020 – 23. 02. 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Video-spot:

https://youtu.be/wo7A4rpNhrs

https://www.vmo.cz/video-spoty-vlastivedneho-muzea-v-olomouci

„Po Věstonické Venuši jsme pro Vás ve Vlastivědném muzeu v Olomouci připravili snad ještě větší zážitek. Návštěvník uvidí poprvé v Olomouci originál Keltské hlavy, ve světě nejznámějšího archeologického nálezu z ČR, kterou vystavíme společně s Národním muzeem. Kdo viděl originál Věstonické Venuše, ten musí vidět i originál Keltské hlavy,“ přiblížil připravovanou výstavu Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci.

Archeologická výstava, jejíž příprava trvala téměř dva roky, se zaměřuje na prezentaci jednoho z nejznámějších nálezů na území České republiky, a to na kamennou hlavu nalezenou v roce 1943 v pískovně na katastru Mšeckých Žehrovic na Rakovnicku.

Originál keltské hlavy je uložen v Národním muzeu v Praze. Pro svou unikátnost je tento předmět k vidění pouze výjimečně. " Národní muzeum ji zapůjčuje velice sporadicky,

a to i do zahraničí. Dokonce v expozicích Národního muzea není vystaven její originál,

ale pouze kopie," uvedl Antonín Valenta, mluvčí Vlastivědného muzea v Olomouci,

Na základě nálezových okolností i některých užitých výzdobných prvků můžeme kamennou plastiku zařadit do mladší doby železné, kdy na našem území pobývali Keltové. Nedaleko místa objevu kamenné hlavy se rozkládal ohrazený areál interpretovaný jako privátní dvorec obývaný vysoce postaveným členem keltské společnosti.

Výstavní panely seznámí návštěvníky s etnikem Keltů, a to prostřednictvím zmínek antických dějepisců a poznatků současného archeologického bádání.

„Výstava bude také rozšířena o cenné trojrozměrné exponáty – zbraně, ukázky keramiky, mince, šperky a jiné předměty denní potřeby – ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, které návštěvníkům přiblíží život v mladší době železné,“ upřesnil Lukáš Hlubek, kurátor Vlastivědného muzea v Olomouci.

„Existují knihy, které by měl číst každý, aniž se třeba o literaturu hlouběji zajímá. Podobné je to například s obrazy – alespoň díla nejznámějších mistrů znají většinou všichni, bez ohledu na to, zda dějiny umění studovali.

Keltská kamenná hlava, kterou nově vystavuje Vlastivědné muzeum v Olomouci, patří do stejné kategorie - měl by ji vidět každý, podobně jako Věstonickou venuši, již jsme měli v krajském městě na konci minulého roku.

Skvělé na tom všem je, že abyste mohli obdivovat díla věhlasných autorů nebo zcela unikátní historické nálezy, nemusíte jezdit ani do Prahy, ani do Paříže – stačí navštívit centrum Olomouckého kraje,“ doplnil Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Výstava bude podléhat přísným bezpečnostním opatřením, která budou minimálně stejně přísná, jako při výstavě Věstonické venuše.

 

Otevírací doba výstavy:

PO – NE (každý den včetně Po a Út)  10:00 – 17:00h

Cena vstupného:

80,- Kč     plné vstupné   

40,- Kč     studenti, senioři, ZTP + doprovod, děti 6-15 let   

50,- Kč     školy (MŠ, ZŠ, SŠ)   

100,- Kč   Keltská kamenná hlava + stálé expozice VMO 

50,- Kč   Keltská kamenná hlava + stálé expozice VMO – studenti, senioři, ZTP + doprovod, děti 6-15 let   

------------------

 KELTSKÁ KAMENNÁ HLAVA VE VLASTIVĚDNÉM MUZEU V OLOMOUCI

  REZERVAČNÍ SYSTÉM PROHLÍDEK PRO MŠ – ZŠ – SŠ 

valenta@vmo.cz

                                                                                               

DEN/ČAS  8:30h 8:45h 9:00h 9:15h 9:30h 9:45h
st 12. 2. 

 

FZŠ, Tererovo nám.1, Olomouc, 6.C, 25 dětí

čt 13. 2.

 FZŠ, Tererovo nám.1, Olomouc, 6.B, 25 dětí

REZERVACE

REZERVACE

 pá 14. 2. 

FZŠ, Tererovo nám.1, Olomouc, 6.D, 25 dětí

po 17. 2.

ZŠ Holečkova,

29 + 2

ZŠ Holečkova,

30 + 2

ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 

25 + 1

út 18. 2. 

ZŠ Hustopeče nad Bečvou

26 + 2

ZŠ Hustopeče

   nad Bečvou      23 +2 

ZŠ a MŠ Demlova, Olomouc

22 + 1

st 19. 2. 

Moravska stredni skola, Olomouc

20 + 1

ZŠ Bruntál, Okružní 38, p.o.

27+3

Mezinárodní Montessori mateřská škola Olomouc, z.ú. , 25 žáků ZŠ

čt 20. 2. 

REZERVACE 

REZERVACE

REZERVACE

REZERVACE

pá 21. 2. 

FZŠ Tererovo nám. 1

24+1

ZŠ Nedvědova,

4.A 21 žáků

ZŠ a MŠ logopedická Olomouc,

5.tř - 12 + 2

ZŠ a MŠ logopedická Olomouc,

4.A,B - 20 + 3

                                       


Keltové v Olomouci!

Samoobslužné pracovní listy k výstavě

Keltská hlava - pracovní listy.pdf (1.5 MB)
Modul: Výstavy