Návrat olomouckých unikátů

12. 09. 2020 – 20. 09. 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci


NÁVRAT OLOMOUCKÝCH UNIKÁTŮ

12. - 20. září 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mánesova galerie

Návrat Pařížské polygloty

Vědecká knihovna v Olomouci odkoupila zpět sedm ukradených svazků Pařížské polygloty – sedmijazyčného vydání bible, jež vycházelo v Paříži v letech 1629 až 1645. Sedm z deseti svazků bible v roce 1996 ukradl z knihovny dělník, který pracoval na rekonstrukci budovy. V Olomouci tak zůstaly pouze tři osiřelé svazky, které téměř čtvrtstoletí čekaly, aby mohly být opět kompletní.

Po letech se tak opět podařilo scelit desetisvazkové vydání tzv. Pařížské polygloty představující sedmijazyčné vydání bible (jde o hebrejský, samaritánský, chaldejský, řecký, syrský, latinský    a arabský překlad), která je součástí řady polyglot, které odrážely snahy o jištění přesného         a věrného biblického textu. Vůbec poprvé se v tzv. Pařížské polyglotě například objevuje i tištěná verze samaritánského Pentateuchu (pěti knih Mojžíšových), který má velmi blízko k proslulým starověkým Kumránským svitkům.

Saltzerův plán obléhání Olomouce pruskou armádou roku 1758

Plán obléhání Olomouce pruskou armádou roku 1758 / Entwurff der Stadt Olmutz Wie solche Ao. 1758 von Friederico den III Konig in Preussen Gewaltsam Bombartiret und dennoch nicht ero bert worden.

Koncem roku 2019 se podařilo Vlastivědnému muzeu v Olomouci získat do své sbírky vzácný a málo známý plán obléhání Olomouce pruskou armádou od firmy Barry Lawrence Ruderman Antique Maps ve městě La Jolla v Kalifornii (USA). Jedná se o dílo pražského rytce Ignáce Saltzera, kolorovaná mědirytina na ručním papíru, vzniklé nedlouho po úspěšné obraně města Olomouce, které bylo na území ČR doposud zastoupeno jen jediným exemplářem.  

Exkluzivní exponáty budou ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci vystaveny v Olomouci poprvé, a to v Mánesově galerii Vlastivědného muzea v Olomouci.

Výstava byla slavnostně otevřena ministrem kultury České republiky Lubomírem Zaorálkem.

VideoSpot: https://www.youtube.com/watch?v=n_aC_t7eDus 


Návrat olomouckých unikátů
Modul: Výstavy