Jiří Louda – Život mezi erby

25. 09. 2020 – 15. 08. 2021

Vlastivědné muzeum v Olomouci, Handkeho sál


VÝSTAVA PRODLOUŽENA AŽ DO 15. 8. 2021!

JIŘÍ LOUDA – ŽIVOT MEZI ERBY

Výstava k 100. výročí narození předního českého heraldika Jiřího Loudy

Vlastivědné muzeum v Olomouci, Handkeho sál

Výstava připomene bohaté dílo i životní osudy pana Jiřího Loudy, dr. h. c., významného českého heraldika, knihovníka a v neposlední řadě účastníka československého zahraničního odboje v letech 2. světové války.

Jiří Louda se věnoval zejména studiu erbů a rodokmenů vládnoucích rodů Království českého a znaků českých a evropských měst. Intenzivně se zabýval rovněž moravskou církevní heraldikou. Sám během svého života vytvořil na dvě stě znaků měst a obcí. Byl autorem návrhu státního znaku České republiky a současné podoby prezidentské vlajky. Za svého života vydal doma i v zahraničí řadu knih s heraldickou tematikou. V neposlední řadě je jeho přínos nutné vidět také v rovině popularizace tohoto atraktivního vědního oboru.

Jiří Louda byl členem několika prestižních zahraničních heraldických společností, mj. Mezinárodní heraldické akademie se sídlem v Ženevě, Britské heraldické společnosti v Londýně, Francouzské heraldické společnosti, čestným předsedou Moravské genealogické a heraldické společnosti v Praze a členem Heraldické komise českého Parlamentu.

Za zásluhy a dlouhodobý přínos české kultuře obdržel řadu odborných, státních a jiných vyznamenání a ocenění, mj. Cenu města Olomouce (1998) a Cenu Olomouckého kraje za rok 2007 za celoživotní přínos v oblasti kultury. Dne 28. 10. 2000 převzal z rukou prezidenta republiky Medaili za zásluhy. V roce 2004 mu byl Univerzitou Palackého v Olomouci udělen čestný doktorát za celoživotní heraldické dílo.

U příležitosti 100. výročí narození pana Jiřího Loudy bude současně vydána Univerzitou Palackého v Olomouci, ve spolupráci s naším muzeem, knižní publikace věnovaná jeho životnímu dílu – erbům členů Podvazkového řádu (The Most Noble of the Garter) s názvem Jiří Louda: Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter (https://louda.upol.cz/). Podvazkový řád je rytířský řád Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, založený roku 1348 anglickým králem Eduardem III.

 

Výstavu budou moci návštěvníci zhlédnout od 25. září 2020 až téměř do poloviny ledna 2021 v Handkeho sálu Vlastivědného muzea v Olomouci.


Jiří Louda – Život mezi erby
Modul: Výstavy