Kulturní dědictví UNESCO - Ukrajina

01. 10. 2020 – 15. 11. 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Premiéra unikátního výstavního projektu, který se skládá ze tří částí a nabídne komplexnější pohled na kulturní dědictví UNESCO, ale i významný vztah k české kultuře. Hlavní část výstavy představí všechny položky světového seznamu UNESCO za Ukrajinu. Patrně pro nás nejzajímavější položkou seznamu je Rezidence bukovinsko-dalmátských metropolitů v Černovicích (v současně době univerzitní sídlo), které postavil český architekt a mecenáš Josef Hlávka. I přes tuto silnou českou stopu je tato památka zapsaná na seznam UNESCO jen za Ukrajinu.

I z tohoto důvodu druhá část výstavy nabídne přehled bohaté historie česko-ukrajinských vztahů a opět nabízí u nás ne příliš známé osobnosti a události.

Třetí část výstavy nabídne výstavu prací legendární ukrajinské malířky Anastasie Rak, která se specializovala na propagaci a rozvoj speciální techniky malování na skle. Výstava byla s velkým úspěchem představena např. v Paříži, ale i dalších zemích. Poslední část představuje mistrovství ukrajinských národních řemesel a nabídne i ukázky řemesel zapsaných na světový seznam UNESCO (např. Petrikovská malba).

Výstava probíhá díky podpoře a spolupráci s Muzeem Ivana Hončara v Kyjevě a pod záštitou velvyslance Ukrajiny v České republice Jevhena Perebyjnise.


Kulturní dědictví UNESCO - Ukrajina
Modul: Výstavy