Kulturní dědictví UNESCO - Ukrajina

01. 10. 2020 – 15. 11. 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci


„Ukrajina byla našemu kraji vždy blízká. Máme podobné zvyky, částečně i historii a nátury. A není to tak dlouho, kdy jsme byli sousedé. Výstava vlastivědného muzea přesvědčí každého o tom, že vazby, které mezi oběma národy vznikly v minulosti, nezpřetrhal čas ani hranice," uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Premiéra unikátního výstavního projektu, který se skládá ze tří částí a nabídne komplexnější pohled na kulturní dědictví UNESCO, ale i významný vztah k české kultuře. Hlavní část výstavy představí všechny položky světového seznamu UNESCO za Ukrajinu. Patrně pro nás nejzajímavější položkou seznamu je Rezidence bukovinsko-dalmátských metropolitů v Černovicích (v současně době univerzitní sídlo), které postavil český architekt a mecenáš Josef Hlávka. I přes tuto silnou českou stopu je tato památka zapsaná na seznam UNESCO jen za Ukrajinu.

I z tohoto důvodu druhá část výstavy nabídne přehled bohaté historie česko-ukrajinských vztahů a opět nabízí u nás ne příliš známé osobnosti a události.

Třetí část výstavy nabídne výstavu prací legendární ukrajinské malířky Anastasie Rak, která se specializovala na propagaci a rozvoj speciální techniky malování na skle. Výstava byla s velkým úspěchem představena např. v Paříži, ale i dalších zemích. Poslední část představuje mistrovství ukrajinských národních řemesel a nabídne i ukázky řemesel zapsaných na světový seznam UNESCO (např. Petrikovská malba).

 „Jsem rád, že i v Olomouci bude možné spatřit významné ukrajinské památky ze seznamu UNESCO, protože je jednoznačné, že naše dějiny jsou historicky propojeny. I když je to pouze legenda, tak je možné, že náš praotec Čech byl i u založení města Kyjeva,“ doplnil Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci.

Výstava probíhá díky podpoře a spolupráci s Muzeem Ivana Hončara v Kyjevě a pod záštitou velvyslance Ukrajiny v České republice Jevhena Perebyjnise.

„Olomouc je již druhým městem, kde je prezentován projekt o ukrajinských památkách UNESCO. Jsem nesmírně rád, že se ukrajinské kulturní projekty stále častěji dostávají do českého společenského prostoru a přispívají k lepšímu vzájemnému poznání mezi našimi národy. Jelikož naše památky ze seznamu UNESCO pocházejí z různých regionů a reprezentují nejen ty nejlepší architekturní památky z různých historických epoch, ale taky cenné přírodní objekty nebo nemateriální kulturu, výstava nabídne velmi cenné podklady k poznání ukrajinské kultury, ale taky historie, etnografie a dokonce současné geopolitické situace.   

Ukrajina je členskou zemí UNESCO od 12. května 1954 a k současnému dni je na seznamu světové organizace 7 ukrajinských památek z různých částí naší země a dalších 17 památek ucházejí o zápis. Mezi ty nejznámější patří samozřejmě nejstarší kyjevské kostely – Svatá Sofie a Kyjevo-Pečerská lavra, které navíc byly uznány za mistrovské dílo lidského génia, centrum Lvova nebo budova Černovické národní univerzity, kterou v druhé polovině 19. století postavil český architekt Josef Hlávka. Nepochybně zaujmou českého diváka taky dřevěné kostely karpatského regionu Ukrajiny a Polska – 8 z celkově 16 zapsaných na seznam chrámů se nachází na západní Ukrajině. 

Nejstarší zachovalou památkou světového kulturního dědictví na území Ukrajiny je Chersonésos na jihozápadním pobřeží Krymu. Po nezákonné okupaci poloostrova Ruskem v roce 2014 byl znemožněn přístup mezinárodních organizací na okupované území a k tamějším památkám. Další čtyři architekturní skvosty krymskotatarské kultury na Krymu tak stále čekají na své zařazení do UNESCO a náležitou odbornou péči. Nicméně, letos Ukrajina poslala žádost o zařazení do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidový krymskotatarský ornament „ornek“. Mezi další nemateriální skvosty Ukrajiny patří taky keramika z huculského Kosiva, kozácké písně z Dnipropetrovské oblasti či Petrykivský lidový ornament.

Doufám, že výstava o ukrajinských památkách UNESCO potěší obyvatele Olomouci  a inspiruje je k hlubšímu poznání ukrajinské kultury a historie," řekl Jevhen Perebyjnis, velvyslanec Ukrajiny v České republice.

 


Kulturní dědictví UNESCO - Ukrajina
Modul: Výstavy