Policejní sbory v proměnách času

14. 12. 2020 – 20. 06. 2021

Vlastivědné muzeum v Olomouci, přízemí


VÝSTAVA PRODLOUŽENA AŽ DO 20. 6. 2021! 

Tato tematická výstava vznikla u příležitosti 10. výročí vzniku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Přibližuje vývoj policejních složek na našem území od vzniku samostatného československého státu po současnost. Přináší informace o četnictvu a sborech stráže bezpečnosti, které plnily bezpečnostní úkoly v období první republiky a protektorátu Čechy a Morava, včetně detailních poznatků o jejich činnosti na Olomoucku.


Policejní sbory v proměnách času
Modul: Výstavy