Kulturní dědictví UNESCO – ARMÉNIE

26. 07. 2021 – 15. 08. 2021

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Putovní panelová výstava představí 27 arménských položek historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO. Výstavu doplní 14 portrétů nejvýznamnějších arménských osobností.

Země hor, klášterů a vína.
Výstava 24 velkoplošných fotografií Robina Böhnische (fotograf, poslanec, ředitel KRNAPu, milovník arménské kultury a vín ...) díky laskavé pomoci spolku Diverbium.


Kulturní dědictví UNESCO – ARMÉNIE
Modul: Výstavy