Alfons Mucha

03. 09. 2021 – 05. 12. 2021

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Alfons Mucha byl český secesní malíř, ilustrátor a grafik žijící v Paříži, kde se proslavil díky spolupráci se Sarah Bernhardt. Vytvořil pro ni řadu divadelních plakátů, které se staly ikonickými díly secese. Mucha se stává tváří Art Nouveau a jeho jméno je neodmyslitelně spjato s tímto uměleckým směrem.

Jeho nejznámější díla vznikají v Paříži, avšak jeho láska k vlasti se projevuje v jeho práci a kulminuje po návratu do Československa. Tam vzniká mnoho knih a plakátů a především série velkoformátových pláten Slovanská Epopej, na které pracoval téměř osmnáct let.

Na výstavě Alfons Mucha obsahující více než pět desítek grafik a představující autorovu ucelenou tvorbu budou mít návštěvníci možnost vidět známé ukázky jeho práce pro Sarah Bernhardt – plakáty k divadelním hrám Médea a Lorenzzacio, dále ikonická plátna na téma přírody a ročních cyklů nebo sérii grafik Document Decoratifs. V této Alfonsem Muchou vytvořené a dodnes používané učebnici aplikované secese pro každodenní život je jeho typický dekorativní styl navíc doplněn sofistikovaným přístupem k praktickému využití. Další ukázky užitého umění představují obalové materiály pro čokolády nebo keramika s jeho motivy. Vystavené velkoformátové plakáty vytvořené později v Čechách – například u příležitosti všesokolského sletu nebo pro moravské učitele – ukazují schopnost Alfonse Muchy jemně vyobrazit slovanskou duši.

Výstava je komplexním průřezem nejen Muchovy tvorby ale současně i vývojem secese, stylem, který Alfons Mucha ve velké míře definoval.

--- 

 Výstava byla realizována za finanční podpory Státního fondu kultury ČR


Alfons Mucha
Modul: Výstavy