Gregor Johann Mendel

13. 10. 2021 – 28. 11. 2021

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Patří bezesporu k největším velikánům moderní vědy, jakými byli Charles Darwin nebo Albert Einstein. Jeho jméno je dodnes citováno v řadě učebnic po celém světě a jeho objevy z oblasti genetiky představují skutečný průlom v lidském poznávání a chápání přírody. Rodák z malé obce ve Slezsku, augustiniánský mnich a později opat kláštera na Starém Brně, vnímavý přírodovědec, výborný matematik, vášnivý včelař a nadšený meteorolog, ale také skromný člověk „slabých nervů“, jehož přínos vědecká obec uznala a docenila až mnoho let po jeho smrti.                       

To byl a stále je Gregor Johann Mendel (1822–1864), jehož 200. výročí narození si v příštím roce připomeneme.

„G. J. Mendel byl obrovská postava naší historie. Spolu se S. Freudem patří (jako jediní dva Češi) ke „100“ nejvýznamnějším osobnostem světa. G. J. Mendel svými geniálními závěry jednoznačně předběhl svou dobu. Jsem rád, že celosvětové oslavy 200 let této osobnosti, které připadají na příští rok, zahájíme právě v našem muzeu v Olomouci již nyní,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo komorní výstavu věnovanou zakladateli moderní genetiky, která prostřednictvím informačních panelů připomene Mendelův pestrý života běh. K vidění bude faksimile rukopisu jeho slavného díla Versuche über Pflanzen-Hybriden z majetku Augustiniánského opatství na Starém Brně a kopie jeho brýlí.  


Gregor Johann Mendel
Modul: Výstavy