Fotografická sekce VSMO – výstava fotografií

09. 09. 2022 – 13. 11. 2022

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Fotografická sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci z.s. (VSMO z.s.) se schází od února roku 1969. Dala si za cíl, kromě odborně fotografické činnosti, klást důraz také na stránku společenskou, aby v ní našli uplatnění všichni zájemci a přátelé fotografie bez rozdílů ve vyspělosti a bez omezení počtu členů.  Od té doby se již více než padesát let, pravidelně dvakrát v měsíci, scházejí přátelé fotografie, aby si na poli společného zájmu vyměnili zkušenosti, informace a názory. Vytvořil se stálý kolektiv, kterému se podařilo uspořádat řadu úspěšných akcí a výstav, které se setkaly se zájmem veřejnosti. Za dobu své činnosti měla fotografické sekce VSMO z.s. více než 100 členů, z nichž někteří dosáhli i mezinárodních ocenění.

V současné době schůzky fotografů probíhají každé druhé a čtvrté úterý v měsíci v budově Vlastivědného muzea v Olomouci. Na těchto setkáních si členové podávají průběžné informace o nastupujících trendech ve fotografii a novinkách v klasické i digitální technice.  Jednou za měsíc na schůzkách členové prezentují své vlastní fotografie, vyhodnotí je, a vystavují je na internetu na adrese http://vsmo.rajce.idnes.cz/, kde jsou tyto soubory fotografií volně k nahlédnutí. Od ročníku 2013–2014 jsou na tomto webu umístěny i kolekce pro mapové okruhy. Historie i současná činnost fotografické sekce VSMO z.s. je shrnuta na webových stránkách fotosekce na adrese https://www.foto-vsmo.cz/, které jsou pravidelně aktualizovány.

Na výstavě fotografií členů fotografické sekce VSMO z.s., která se koná na chodbě historické budovy Vlastivědného muzea v Olomouci ve dnech 9. září až 13. listopadu 2022, návštěvníci zhlédnou celkem 80 fotografií od 15 autorů adjustovaných v zarámovaných panelech.


Fotografická sekce VSMO – výstava fotografií
Modul: Výstavy