Barevný svět hornin bude k vidění ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

15. 09. 2023 – 07. 01. 2024

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Čedič, mramor a pískovec zná asi každý. Ale co třeba pegmatit, svor nebo znělec? I to jsou názvy hornin, které můžete od 15. září 2023 zhlédnout v Mendelově sálu Vlastivědného muzea v Olomouci. K vidění tam bude výstava Kameny pod mikroskopem aneb barevný svět hornin. 

Myslíte si, že horniny jsou jednotvárné, šedivé a naprosto nezajímavé? Přesvědčíme vás o opaku. Pod mikroskopem v sobě obyčejný kámen ukrývá barevný vesmír minerálů. Horniny jsou součástí zemské kůry, po které denně chodíme a kterou využíváme. Jsou výsledkem nahromadění nerostů a mohou být jak zpevněné, tak i nezpevněné. Jde tedy o nejrozšířenější a nejvýznamnější složku neživé přírody. Jsou směsí minerálů a jejich složení nelze vyjádřit chemickým vzorcem. Náhodnému pozorovateli se mohou zdát jednotvárné, šedivé, mrtvé a naprosto nezajímavé. Zkušený geolog však na základě okem viditelných minerálů může orientačně určit, o jakou horninu se jedná. Nejpřesněji se ale horniny určují pod mikroskopem.

Díky nové výstavě, která bude ve Vlastivědném muzeu v Olomouci otevřena od 15. 9. 2023 do 7. 1. 2023 nyní máte unikátní možnost nahlédnout do pozoruhodně pestrého světa optické mikroskopie a odhalit tak, že i naprosto obyčejný kámen v sobě ukrývá celý barvitý vesmír minerálů, které běžným okem nelze vidět. 

Co je připraveno pro návštěvníky, kteří výstavu navštíví, popisuje kurátor výstavy Martin Kováček: “Na výstavě návštěvníci objeví, jak vypadají horniny pod velkým zvětšením v mikroskopu. Připraveny jsou také velkoformátové fotografie, ale i samotné horniny, z nichž jsou fotografie zhotoveny. Návštěvník tak pozná, že i kámen, který se na první pohled může zdát k zahození, lze pod mikroskopem zkoumat hodiny a skrývá mnohá překvapení.”

Vystaveno bude asi 40 exponátů, které pochází hlavně z České republiky. Jde o základní horninové typy nacházející se na našem území. Návštěvník však bude moci vidět i horniny pocházející z Mongolska a Islandu a další zajímavé předměty z Rakouska Uherska a východního Německa. 

“Mezi největší zajímavosti, které jsme pro návštěvníky na výstavě připravili, patří historický polarizační mikroskop Meopta, goniometr pro měření osních úhlů v krystalografii, vzorky z typických lokalit v ČR, např. hory Říp, či vzácně čirý islandský kalcit,” láká návštěvníky na to nejzajímavější z výstavy Martin Kováček.

Na výstavě se zájemce dozví, jak může vypadat např. čedič nebo mramor pod mikroskopem a může si i sám vyzkoušet práci s mikroskopem v podobě jednoduché interaktivní aplikace.

Výstava má hlavně edukační charakter a poskytne návštěvníkovi otevřenou učebnici petrologie. Vystavovány jsou všechny základní typy hornin (magmatické-žilné, vulkanické, hlubinné, metamorfované a sedimentární). Zároveň velkoformátové tisky mikroskopických preparátů, které výstavu designově doplňují, mají svým způsobem umělecký charakter. Při jejich tvorbě byly potlačeny prvky jako mikrometrický osní kříž a analyzační nástroje a výbrusy byly vyfoceny za účelem uměleckého či estetického zážitku. 

Výstava je díky připravenému edukačnímu samoobslužnému programu vhodná pro rodiny s dětmi, ale i školní exkurze. Na úterý 10. 10. 2023 od 16 hodin je připravena také komentovaná prohlídka s autorem expozice.

Podrobnější informace podá

Mgr. Martin Kováček
geolog
e-mail: kovacek@vmo.cz
tel: 585 515 123


Barevný svět hornin bude k vidění ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Modul: Výstavy