Národní soutěže fotografie 2024 zná svá pravidla

24. 08. 2023 – 19. 05. 2024

Vlastivědné muzeum v Olomouci, NIPOS


Vlastivědné muzeum v Olomouci se i v roce 2024 stane spolupořadatelem Národní soutěže fotografie 2024. Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR soutěž pořádají NIPOS-ARTAMA, Svaz českých fotografů, z. s., a Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Centrem uměleckých aktivit Hradec Králové a Domem dětí a mládeže Olomouc.

V roce 2023 se soutěž po třiceti letech vrátila zpět do Olomouce a je jisté, že i pro následující ročník u nás zůstane. Nedávno byly zveřejněny propozice soutěže.

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také zajistit získávání vědomostí, rozvíjení zručnosti a umělecký růst jednotlivců a kolektivů prostřednictvím poznávání, realizace a prezentace umělecké tvorby v oblasti fotografie. V rámci vzdělávací části přispívá k zlepšování vizuální gramotnosti, citlivosti vnímání v oblasti umělecké tvorby i technického zpracování. Přispívá ke smysluplnému využívání volného času. Soutěž je určena dětem, mládeži a dospělým a koná se každý rok.  Zúčastnit se jí může fotograf z ČR nebo cizinec, který má u nás povolení k pobytu.

Pro rok 2024 je soutěž vyhlášena v těchto kategoriích:

  • J15 – junioři do 15 let,
  • J25 – junioři do 25 let 
  • A – autoři nad 25 let
  • K – kolektivy.

Ve všech věkových kategoriích je možné soutěžit ve dvou skupinách, a to:

  • samostatná fotografie (limit pro zaslání jsou 4 fotografie),
  • cykly a seriály (soutěžit je možné pouze s jedním souborem, který obsahuje minimálně 3 a maximálně 7 fotografií obsahově a formálně jednotných).

Znamená to, že je možné zaslat maximálně 4 fotografie a jeden soubor pro každé téma.

 

Lenka Krejčová, Na hladině

Témata pro jednotlivé kategorie:

J15: pro autory do 15 let – volné téma

J25: pro autory do 25 let – Člověk (kategorie zahrnuje snímky všeho živého – dokument, reportáž, street, portrét, akt, zvířata, divadlo, koncert, umění)

A1: pro autory nad 25 let - Člověk (kategorie zahrnuje snímky všeho živého – dokument, reportáž, street, portrét, akt, zvířata, divadlo, koncert, umění

A2: pro autory nad 25 let – Prostor (architektura, městská krajina, přírodní krajina)

A3: pro autory nad 25 let – Život věcí kolem nás (zátiší a věci)

A4: pro autory nad 25 let – Experiment (ušlechtilé techniky i nové postprodukční technologie)

A5: pro autory nad 25 let – Ucelená kolekce – volné téma, povinná anotace max. 1 000 znaků, 8 až 15 fotografií, časově neomezeno (koncepčně ucelený soubor s výrazným autorským přínosem)

A6: pro autory nad 25 let – Krásy a strasti regionu Olomouc (fotografie zaznamenávající život, krajinu, architekturu a jiné zajímavosti olomouckého regionu)

K: pro kolektivy – společné téma v rámci kolektivu.

Časový harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže

1. srpna 2023

zahájení příjmu fotografií pro předkolo

20. září 2023

jmenování poroty

do 1. listopadu 2023

příjem fotografií předkolo v kategorii J15 a J25 (uzávěrka předkola)

do 15. ledna 2024

hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu

31. ledna 2024

příjem fotografií „na papíře“

do 29. února 2024

hodnocení poroty

do 21. března 2024

slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy

17.–18. května 2024

trvání výstavy 

17. 5. – 22. 6. 2024

derniéra výstavy a společné akce s festivalem „Olomouc (o)žije“

22. 6. 2024

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos.cz, www.nipos.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz, www.fotonarodni.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková e-mail sinkovska@vmo.cz, tel.: 585 515 127


Národní soutěže fotografie 2024 zná svá pravidla
Modul: Výstavy