Nová výstava ukáže návštěvníkům jednu z nejstarších map s názvem Ukrajina

20. 10. 2023 – 14. 01. 2024

Vlastivědné muzeum v Olomouc, Mánesova galerie


Proslulá i méně známá mapová díla významných kartografů a vydavatelských domů ze soukromé sbírky budou od 20. 10. 2023 k vidění ve Vlastivědném muzeu v Olomouci na výstavě s názvem Černomoří a Ukrajina na historických mapách 16.–18. století. Na mapách budou představeny periferní oblasti jihovýchodní Evropy v kontextu dějin raného novověku. K vidění bude i jedna z nejstarších map s názvem Ukrajina.

 Černomoří bylo a je tavicím kotlem národů, jazyků, náboženství a historických událostí. O tom všem nám mohou vyprávět staré mapy, které úžasným způsobem propojují vědu, techniku, umění i dějiny. Mapy také dokumentují objevy, nově dobytá území a hranice, které vznikaly jako důsledek válek i mírových dohod.

 Čtyři desítky starých map ze soukromé sbírky, které budou vystaveny v Mánesově galerii Vlastivědného muzea v Olomouci od 20. 10. 2023, prezentují návštěvníkům podobu území v klíčovém období vzniku ukrajinské politické identity. Šlo o období 16. až 18. století, kdy začaly vystupovat do popředí pojmy jako svoboda a občanství. Vysvětleny jsou nejen klíčové historické události, jako např. bitva u Poltavy či Prutské tažení, ale i geografické pojmy používané na starých mapách znázorňující oblast Černomoří (název Ukrajina, Sarmácie, Meócie atd.).

 

“Nejvzácnějším exponátem výstavy bude jedna z nejstarších map, na které byl použit název ‘Ukrajina’. Další zajímavostí bude také atlas Tobiase Conrada Lottera, který bude otevřen na listu zobrazujícím Evropu poloviny 18. století. Ten je ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, staré mapy jsou ze soukromé sbírky,” přibližuje výstavu její kurátorka Andrea Jakubcová.

 Vystavené mapy návštěvníkům představí, kromě území dnešní Ukrajiny, také další periferní oblasti jihovýchodní Evropy v kontextu dějin raného novověku. Vystavovaná sbírka je ukázkou produkce známých i méně známých kartografů a jejich dílen z Německa, Nizozemí a dalších evropských zemí, namátkou jmenujme Gerharda Mercatora či Johanna Baptista Homanna. K tisku vystavených map se v minulosti využívaly staré grafické techniky (zpočátku oblíbený dřevořez, později používaný mědiryt).

 “Mapy, které jsem sesbíral, jsou součástí mé sbírky a vlastně i mého životopisu. Vždy mě zajímaly staré mapy zobrazující místa důležitá v mém životě. Italský region Marky, kde jsem studoval a žil mnoho let, Moravu, kde nyní žiji se svou rodinou. A také Ukrajinu, kterou jsem si zamiloval během mých cest, a se kterou mě pojí několik přátelství,” přibližuje svoji soukromou sbírku starých map její majitel Aldo Tenedini.

 Samotné originály map doplní aplikace v dotykové obrazovce, ve které si mohou návštěvníci prohlédnout podobné mapy ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci s historicko-geografickými informacemi, a především porovnat současné mapy území s mapami vznikajícími v době, kdy neexistovalo zaměřování pomocí moderních metod.

 

Výstava bude ve Vlastivědném muzeu v Olomouci k vidění do 14. 1. 2024.

 

Podrobnější informace podá

Andrea Jakubcová
historička umění, kurátorka výstavy
e-mail: jakubcova@vmo.cz
tel: 585 515 158

 

 


Nová výstava ukáže návštěvníkům jednu z nejstarších map s názvem Ukrajina
Modul: Výstavy