44. ročník NASFO - Národní soutěž fotografie

25. 01. 2024 – 22. 06. 2024

Vlastivědné muzeum v Olomouci


44. NASFO – Národní Soutěž Fotografie

Vlastivědné muzeum v Olomouci spolu s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) pořádá již 44. ročník NASFO/Národní soutěže
fotografie.


NASFO je pozvánkou pro všechny fotografy, kteří chtějí překročit hranice digitálního světa a vrátit se k papírové podobě fotografie. V době, kdy jsou snímky často
uzavřeny v digitálních archivech, NASFO oslavuje dotek, texturu a hloubku, které mohou nabídnout jen tištěné obrazy. Tato soutěž je tak jedinečnou oslavou umění
fotografie v jeho nejautentičtější podobě.


Cílem NASFO není pouze prezentace fotografií. Soutěž nabízí účastníkům příležitost rozšířit si obzory ve vizuální gramotnosti, vnímání umění a zpracování fotografických
technik. Takovéto zkušenosti zlepšují nejen umělecké dovednosti, ale i využívání volného času – a to pro všechny věkové kategorie.


Díky široké škále účastníků – od dětí po dospělé – je NASFO místem setkání generací, výměny nápadů a zkušeností. Každý ročník přináší nová témata a výzvy,
stimulující kreativitu a experimentování.


NASFO je festival fotografie, setkání nadšenců a profesionálů, okno do světa uměleckého vyjádření skrze objektiv. Každý rok přináší svědectví o živosti a
rozmanitosti fotografické scény v České republice.

Pro vice informací navštivte
www.fotonarodni.cz, nebo IG profil @narodnisoutezfotografie.


44. ročník NASFO - Národní soutěž fotografie

Propozice NASFO 2024

propozice– FINAL.pdf (192 kB)
Modul: Výstavy