Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem

11. 07. 2024 – 05. 01. 2025

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Připravit se dobře na cestu, naplánovat dopravní prostředek, zorientovat se v terénu a v cizí zemi, objednat si večeři nebo si zážitky natočit kamerou na památku? Nic složitého, říkáte si? Ale zkuste si představit, že jste nevidomí, neslyšíte nebo jste na vozíčku… Zveme vás na unikátní výstavu Nadace Sirius “Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem”.

Čeká vás 7 stanovišť, kde poznáte, jak se musí dospělí i děti s hendikepem vypořádat s různými životními situacemi, které jsou pro zdravého člověka bezproblémové, ale pro zdravotně znevýhodněné mohou představovat překážku.  Vyzkoušíte si český znakový jazykchůzi s bílými holemi nebo jízdu na handbiku. V expozici nebude chybět ani model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.  

„Pro návštěvníky to je zážitek, který si mohou zapamatovat po celý svůj život a díky tomu třeba lépe pomoci zdravotně postiženému člověku v běžném životě. Empatie a vnímání druhého hrají v této komunikaci velmi důležitou roli,“  popsala cíl výstavy manažerka projektu Lidé odvedle Vladimíra Tvrdková z Nadace Sirius

Výstava je otevřena nejen široké veřejnosti, ale také žákům základních a středních škol. Právě proto prezentuje život lidí s postižením interaktivní formou. „Toto neobvyklé pojetí oceňují jak samotní žáci, tak i jejich učitelé, kteří navíc mají k dispozici pracovní listy a metodické pokyny pro práci s výstavou k užití ve svých vyučovacích hodinách,“ doplnila organizátorka.


DESATERO proč navštívit výstavu Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem

1. Výstava přispěje ke snižování ostychu a odbourávání zábran v komunikaci při setkávání
s lidmi se zdravotním postižením.
2. Naučíte se správně nabídnout a poskytnout pomoc.
3. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života lidí s postižením.
4. Vyzkoušíte si pomůcky jejich každodenního života.
5. Seznámíte se s různými způsoby dorozumívání s lidmi s postižením.
6. Pomocí simulací uslyšíte, jak slyší lidé se sluchovým postižením a uvidíte, jak vidí okolí lidé
s očními vadami.
7. Vyzkoušíte si orientaci a pohyb v prostoru pomocí hole pro nevidomé a vozíku pro tělesně
postižené.
8. Zažijete orientaci v prostoru pouze pomocí hmatu a sluchu.
9. Dozvíte se, jak lidé s postižením sportují a vyzkoušíte si jízdu na handbiku.
10. Prostě prožijete jeden báječný a velmi neobvyklý výlet!

Podívejte se na video z výstavy


Výstava je připravena ve spolupráci s odborníky na danou tematiku a s lidmi se zrakovým, tělesným
a sluchovým postižením. Vše o výstavě najdete zde


Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem
Modul: Výstavy