František Josef I. v Olomouci

25. 11. 2016 – 19. 02. 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Dne 21. listopadu 2016 uplynulo sto let od úmrtí rakouského císaře Františka Josefa I. (1830–1916), jenž setrval na trůně celých 68 let a řadí se tak k nejdéle vládnoucím panovníkům v historii. Mezi panovníky, kteří se v průběhu historie vystřídali na českém trůně, patří František Josef I. k těm nejznámějším, ale současně i k nejrozporuplněji vnímaným osobnostem. Přispěla tomu jednak císařova politická rozhodnutí a jednání, jednak pohnutý rodinný život, protknutý několika osobními tragédiemi. Vláda Františka Josefa I. vyplňuje celou druhou polovinu 19. století a sahá až do počátku první světové války. 

„Takovouto výstavu jsme dlužili dějinám naší krajské metropole. Je dobře, že vyplňuje jedno z bílých míst na mapě relativně nedávné olomoucké, moravské, ale i celé české historie. Určitě není jen o jedné osobnosti, ale je cenným příspěvkem připomínajícím nemalý kus života našich předků,“ uvedl Oto Košta, hejtman Olomouckého kraje, který je zřizovatelem Vlastivědného muzea v Olomouci.

     Téma císařových návštěv ukazuje, že Olomouc sehrála v dějinách monarchie, ale i v životě panovníka důležitou roli. Právě zde, v trůnním sále Arcibiskupského paláce, se 2. prosince 1848 ujal tehdy osmnáctiletý arcivévoda František Josef vlády a od této doby začal vystupovat jako císař pod jménem František Josef I. Nebylo to však poprvé, co do Olomouce ještě jako arcivévoda zavítal. Hradbami chráněnou pevnost měl možnost poznat již při svém prvním krátkém pobytu ve čtrnácti letech. O dva roky později si zde dokonce procvičoval dovednosti a znalosti z vojenské výchovy.

Na olomouckém arcibiskupství bývalo vždycky živo, ale abdikace císaře a nástup nového monarchy byly přeci jen velmi výjimečné a neopakovatelné události.  Na několik měsíců se biskupský palác stal centrem monarchie, odkud mladý císař František Josef I. vládl své říši, ovšem pokud ho poslouchala. I když se po normalizaci situace vrátil do Vídně, na Olomouc nezapomínal a několikrát se k nám vrátil. Ani v Olomouci na něj nezapomínáme a místo jeho nástupu na trůn navštěvuje stále mnoho turistů,“ zdůraznil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

      Středem panovníkova zájmu se Olomouc stala poté ještě několikrát. Hned v padesátých letech 19. století si ji opakovaně zvolil jako místo politického jednání s ruským carem Mikulášem I. a se zájmem přihlížel zdejším velkolepým přehlídkám a cvičením rakouské armády. Krátce se zde zastavil i v roce 1866 v rámci návštěv míst dotčených boji po prohrané prusko-rakouské válce. Mimo oblíbené vojenské manévry vyplňovaly program císařových olomouckých pobytů také prohlídky zdejších ústavů a institucí. V roce 1872 zavítal např. na Slovanské gymnázium, kde se právě odbývaly maturitní zkoušky, a při návštěvě roku 1880 navštívil nemocnici na Hradisku, průmyslové muzeum, střelnici a mnohá další místa.

     „Kromě průběhu a podoby zmíněných návštěv seznamuje výstava s vybranými aspekty císařova života a prozrazuje, kde František Josef I. při svých pobytech v Olomouci bydlel, jak se bavil, jakou zvěř v okolí Olomouce skolil či jak se zde slavila jeho výročí. Na výstavě najde návštěvník exponáty různého charakteru. Mezi nimi i takové, které dosud nebyly vystaveny a které se vzhledem ke svému účelu a výjimečnému dochování řadí mezi unikáty,“ uvedl ředitel VMO Břetislav Holásek. „Příkladem je soubor průsvitných mozaik používaných ke slavnostnímu osvětlení města ve večerních hodinách. Návštěvník se může těšit také na autentické předměty z osobního majetku císaře jako např. na císařův dětský stolek či jeho maršálskou uniformu. Nebudou chybět ani památeční předměty – pero, kterým se císař v Olomouci podepsal, nebo terč, do kterého vystřelil,“ doplnila Markéta Doláková, kurátorka výstavy.

 „Prostřednictví Velvyslanectví ČR ve Vídni, jmenovitě Jeho Excelence Jana Sechtra, se nám podařilo navázat při přípravě výstavy spolupráci s řadou kulturních institucí v Rakousku. Bude nám ctí přivítat i zahraniční návštěvníky, pro něž jsou na výstavě připraveny popisky v německém jazyce a rovněž německý sylabus výstavy,“ dodal ředitel.

     Instalaci sbírkových předmětů doprovodí interaktivní koutky pro děti i dospělé. K výstavě vychází rovněž reprezentativní padesátistránkový průvodce. Připraveno je i několik přednášek, např. 6. prosince 2016 bude prof. Karl Vocelka z Vídeňské univerzity přednášet na téma František Josef – panovník, politik a člověk.  Pro žáky 2. stupně základních škol a studenty škol středních připravilo edukační pracoviště VMO doprovodný program s názvem V Olomouci jest dnes Rakousko, který je seznámís významem Olomouce v životě císaře a v dějinách 19. století, ale i s tím, jak město žilo a měnilo se během rekordně dlouhé vlády Františka Josefa I. Připraveny jsou také výtvarné dílny pro veřejnost, na nichž si zájemci mohou vyrobit kotilion – květinovou brož, nezbytný módní doplněk nejen v sezóně tanečních kurzů a plesů. Těšit se mohou zájemci o historii 19. století na komentované prohlídky výstavy s její kurátorkou Markétou Dolákovou.

     „Výstava František Josef I. v Olomouci poskytuje vzácnou příležitost k setkání ‚s dobou za císaře pána’, jak ji prožívala ‚hanácká metropole’, a alespoň částečně splácí pomyslný dluh Olomoučanů vůči ‚stařičkému mocnáři’, za jehož panování město zažívalo nebývalý rozkvět,“ uzavřel Holásek.                       

Renáta Fifková, tisková mluvčí VMO

 


František Josef I. v Olomouci
Modul: Výstavy