Aljo Beran: Z mého života

14. 04. 2017 – 31. 12. 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Výstava připomínající 110. výročí narození akademického  malíře Aljo Berana (1907–1990) nesla název Z mého života a byla k vidění ve Vlastivědném muzeu v Olomouci od 14. 4. do 31. 12. 2017. Čerpala z již uzavřeného díla tohoto olomouckého patriota a ohlížela se zpět v čase, kdy svět nebyl tolik zrychlený.

„Výstava představuje stejnojmenný cyklus obrazů, který je rekapitulací autorova života z doby, kdy se dožíval svých šedesáti let.  V další části výstavy jsou prezentovány obrazy z 80. let 20. století. Výstava je doplněna atraktivními náčrtky a skicami, grafickými návrhy a osobními fotografiemi,“ řekl Tomáš Hrubý, kurátor výstavy. „V cyklu Z mého života autor zobrazuje nejen své osobní prožitky, ale i dramatické okamžiky 20. století, které zasáhly tento národ. Názvy obrazů jako Sny a touhyMeditaceTemno (Protektorát)Toulky a hledání jsou více než výmluvné. Tyto obrazy představují syntézu témat známých z jeho předchozích děl ‒ intimně laděné figurální kompozice, krajina, experimenty s abstrakcí,“ doplnil Hrubý.

 Obrazy datované do roku 1986 byly posledními obrazy v životě umělce a byly převážně tematicky věnovány milované Olomouci. „V těchto dílech, v mnohdy expresivně stylizovaných kompozicích města, je jasně rozpoznatelná jistota, s jakou je vedena autorova ruka.  Poctivé základy této jistoty byly položeny již za studií na reálném gymnáziu v Olomouci profesorem Karlem Wellnerem, ale také při studiu architektury v Brně,“ uzavřel Hrubý.

Výstava byla symbolicky umístěna před expozicí Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis, na jejíž poválečné obnově se Aljo Beran podílel a pedagogicky na ní působil (jeho návrh znaku Univerzity Palackého v Olomouci je používán dodnes).

Aljo Beran byl velmi pracovitým umělcem, a jak vzpomíná jeho jediná dcera Věra, řídil se heslem, že „…každý den bez malování je ztraceným dnem“. Výstava byla tak jen opravdu letmým pohledem do života a díla tohoto činorodého umělce.

 


Aljo Beran: Z mého života
Modul: Výstavy