Století 1918–2018 v Olomouckém kraji

01. 09. 2018 – 29. 01. 2019

Vlastivědné muzeum v Olomouci, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Muzeum Komenského v Přerově, Městská kulturní zařízení Hranice a další.


Putovní výstava pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka

   Putovní výstava je určena široké veřejnosti, především pak žákům základních a studentům středních škol Olomouckého kraje.Jejím cílem je seznámit návštěvníky s posledním stoletím vývoje olomouckého regionu a prostřednictvím významných osobností 20. (respektive 21.) století v nich probudit hrdost na místo, které si vybrali k žití.   „Výstava nabídne unikátní možnost nahlédnout zpět do časů, kdy dnešní senioři byli ještě dětmi, a naopak dnešním mladým vysvětlí, jak se žilo v minulostia jak historické události ovlivnily jejich vlastní životy,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.   Výstava sestává z osmnácti velkoformátových panelů, z nichž první dva přinášejí informace o historickém vývoji Olomouckého kraje a krajské metropole.Dalších pět panelů je věnováno jednotlivým regionům kraje (Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, Šumpersko a Jesenicko).Následujících osm panelů pojednává o proměnách společnosti v období sta let, přičemž je prostor věnován jednotlivým aspektům jejího vývoje: politickémua duchovnímu životu, vědě a výzkumu, kultuře a umění, školství a vzdělanosti, hospodářství a podnikání, sportu a tělesné kultuře. Každý panel obsahuje úvoddo problematiky a následují medailony tří až čtyř osobností, které jsou klíčové pro danou oblast života společnosti na území dnešního Olomouckého kraje,a je doplněn bohatým ikonografickým materiálem.Poslední tři panely pojednávají o současnosti Olomouckého kraje – o jeho kultuře a společenském životě, sportu a tradiční lidové kultuře, přičemž přinášejí informace o nejvýznamnějších a hranice regionu přesahujících aktivitách kraje.   Současně se výstava představí ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, dalšími zastávkami se stanou Přerov, Jeseník, Prostějov a na začátku roku 2019 Vědecká knihovna v Olomouci.

  Pro žáky a studenty budou na výstavě k dispozici pracovní listy (náhled a ke stažení viz níže).

Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

 

Harmonogram pro putovní výstavu "Století 1918 – 2018 v Olomouckém kraji“

Instituce

Panely I.

Panely II.

Místo konání

Vlastivědné muzeum v Olomouci

1. 9. 2018 – 7. 10. 2018

 

 

Vlastivědné muzeum v Šumperku

 

1. 9. 2018 – 7. 10. 2018

 

Muzeum Komenského v Přerově

 

15. 10. 2018 – 18. 11. 2018

Kino Hvězda

Městská kulturní zařízení Hranice

15. 10. ‒ 18. 11. 2018

MKZ Hranice

Vlastivědné muzeum Jesenicka

26. 11. 2018 – 23. 12. 2018

 

IC Katovna Jeseník

Muzeum a galerie v Prostějově

 

26. 11. 2018 – 23. 12. 2018

Magistrát

města Prostějov

Vědecká knihovna v Olomouci

7. 1. 2019 – 29. 1. 2019

 

Galerie Biblio

 

 


Století 1918–2018 v Olomouckém kraji
Modul: Výstavy