Chrám věd a múz - 450 let Vědecké knihovny v Olomouci

07. 04. 2016 – 12. 06. 2016

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Při příležitosti 450 let od založení Vědecké knihovny v Olomouci bude mít širší veřejnost příležitost se nejen seznámit s pozoruhodnou historií této druhé nejstarší bibliotéky svého druhu v České republice, ale především se vzácnými dokumenty, jež zůstávají obvykle ukryté v depozitářích. Představeno tak bude například jezuitské dědictví knihovny, role povinného výtisku, cenzura, mecenáši knihovny, důležité osobní knihovny, sbírka bibliofilií, knihovní budovy a další témata. Každý okruh bude ilustrován příslušnými dokumenty z knihovního fondu. K tomu účelu jsou zvoleny obrazově atraktivní dokumenty, dále mapy, atlasy, litografie i dobové fotografie.

Širokému záběru expozice odpovídá pestré složení vybraných exponátů. Jsou mezi nimi klíčová díla některých vědních oborů – Koperníkův spis De revolutionibus v prvním vydání z roku 1543, Vesaliova anatomie z roku 1568 nebo vůbec první „moderní“ atlas zeměpisných map Gerharda Mercatora.

Prezentována bude řada dokumentů atraktivních z regionálního pohledu. Například Prostonárodní Holomoucké nowiny, které vycházely v letech 1848 a 1849, Sitteho regulační plán, podle kterého se Olomouc na přelomu 19. a 20. století měla rozvíjet, nebo nejstarší známá turistická mapa Jeseníků. Z bibliofilí lze uvést například Ilséu, princeznu tripoliskou, která je díky ilustracím Alfonse Muchy považována za vrchol secese v knižní kultuře.

Expozice bude připravena v bývalém kostele sv. Kláry, ve kterém shodou okolností knihovna po celé 19. století sídlila. Využity budou také předměty, které byly součástí tehdejší knihovny a dnes jsou ve správě právě Vlastivědného muzea v Olomouci, tedy barokní glóby nebo sbírka mincí. Jednou z dominant výstavy bude také model nerealizované novostavby knihovny ze sedmdesátých let 20. století zpracovaný podle ambiciózní studie architekta Lubomíra Šlapety.

Výstavu ve Vlastivědném muzeu paralelně doplňuje expozice v Muzeu moderního umění zaměřená na rukopisy z 11.–16. století, prvotisky a knižní vazby.

Expozice v obou muzeích doplní menší výstava přímo v prostorách VKOL, v Galerii Biblio, která bude zaměřena na zajímavosti z historie VKOL a osobnosti, z nichž některé v knihovně působily jako bibliotékáři, vedoucí pracovníci nebo ředitelé, jiné se do knihovny dostaly souhrou historických okolností, expozice přinese výběr těch nejvýznamnějších a podá základní informace o jejich životě a díle.


Chrám věd a múz - 450 let Vědecké knihovny v Olomouci
Modul: Výstavy