Šťastný život v secesi

23. 11. 2018 – 27. 01. 2019

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Výstava pro všechny romantiky a milovníky starých časů se věnuje stylu, který vyplňoval domovy našich babiček a prababiček a s nímž si spojujeme období procházek po městském korzu, dobu slušného chování a kultivovaného stolování. I když nám období secese připadá vzdálené, při bližším pohledu zjistíme, že se řešily podobné problémy jako dnes…

https://www.vmo.cz/video-spoty-vlastivedneho-muzea-v-olomouci

Nová výstava Vlastivědného muzea v Olomouci nabídne od 23. listopadu 2018 do 27. ledna 2019 všem romantikům a milovníkům starých časů návod, jak prožít spokojený a šťastný život díky zaručeně platným, často humorným, sto let starým radám, ale hlavně jak vytvořit fungující a vkusně zařízenou domácnost.

Těžiště této výstavy leží mezi lety 1895 a 1915, kdy již svět rakousko-uherského mocnářství nezadržitelně směřoval ke svému konci a vzniku samostatné Československé republiky. Nový umělecký styl, spojený s příchodem nastupujícího století a očekáváním společenských změn i nových objevů, postupně poznamenal běžný život a lidskou činnost takřka ve všech oblastech.

Návštěvníkům umožní výstava pohled do secesní domácnosti začátku minulého století, s kuchyní a dnes již téměř neznámými přístroji a pomůckami šetřícími čas při vaření jídla, salónem určeným pro servírování kávy a čaje nebo pro četbu duševně obohacující literatury, jídelnou s velkou slavnostně prostřenou tabulí, ložnicí s ručně vyšívanou výbavou či nočním prádlem a dětským koutem.

Připomene také rozdělení rolí v rodině, výchovu dětí, oslavu svátků a výjimečných dnů, až po tehdy se rodící sport a zábavu všeho druhu, včetně literární satiry a kreslených vtipů, ale i témata vážná, jako byly morálka a zdrženlivost.

Poskytne také poučení, jak trestat dítky, ale také jak servírovat ovoce, jak pěstovat jemný mrav, jak „vyzrát“ na muže, jak cvičit doma anebo jak podávat menší diner.

Originální, nad míru elegantní šaty, slunečníky, klobouky, rukavičky, obuv, bižuterie a jiné zachované „původnosti“ pocházejí ze soukromých sbírek Jana Marouška z Tábora a Zdeny Mudrákové ze Zlína.

„Výstava je doplněna o řadu exponátů z uměleckoprůmyslové podsbírky Vlastivědného muzea v Olomouci, ať už se jedná o vzácnou kolekci secesních šperků, sklo, porcelán či nábytek,“ uvedl kurátor výstavy Robert Šrek z Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci.

Jak upozorňují autoři výstavy Petr Lukas a Jan Maroušek z brněnské společnosti Letohrádek Mitrovských, záměrem je připomenout myšlenku šťastného života a poradit „jak na něj“, nabídnout nikoliv pohled umělecko-historický, ale nahlédnout do běžných domácností secesní doby a objevit věci neobyčejně obyčejné, kořeněné dobovým humorem a společenskými konvencemi.


Šťastný život v secesi
Modul: Výstavy