Workshop bude koncipován do dvou dopoledních přednáškových bloků zaměřených na praktické zásahy různorodých materiálů.

Účastníci se seznámís používanými metodami sanační konzervace a restaurování movitých sbírkových předmětů a archeologických nálezů. Interaktivní formou si rozšíří znalosti z oblasti průzkumu, dokumentace a praktických zásahů. Po ukončení přednáškové části bude následovat společný oběd, dobrovolná návštěva muzejních expozic a s novým tématem i praktická část na velkém konzervátorském. 


Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. ledna 2019 na e-mailovou adresu: janusova@vmo.cz 

Maximální kapacita účastníků workshopu: 50 osob  

Pozn.: Sborník z 2. ročníku bude ke stažení na našich stránkách do konce roku.
.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.