Knižní novinky Vlastivědného muzea v Olomouci

16. 08. 2019

Jiří Fiala – Kamila Holásková: Sigmund Freud v Olomouci roku 1886. Olomouc 2018, 64 s. 

Kniha přibližuje neznámou kapitolu ze života slavného neurologa, psychologa a zakladatele psychoanalýzy, který roku 1886 prodělal jako vrchní vojenský lékař v záloze měsíční „cvičení ve zbrani“ u štábu c. k. zeměbraneckého pěchotního praporu č. 15 v Olomouci. Jak trávil čas na těchto manévrech, víme z jeho dopisů příteli Josefu Breuerovi a budoucí švagrové Minně Bernaysové, jejíž sestru Marthu pojal bezprostředně po svém propuštění do zálohy za manželku. Tyto dopisy v německém originálu a českém překladu jsou zde publikovány.

Hana Jakůbková: Srdečný pozdrav z Olomouce / Historické pohlednice města z let 1894‒1905. Olomouc 2019,112 s.

Kniha přináší reprodukce 125 originálních pohlednic ze sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci. Jedná se o pohlednice s tzv. dlouhou adresou vydané před rokem 1905, které dokumentují tvář hanácké metropole na prahu minulého století. Jistě zaujmou nejen milovníky starých časů, ale  řada z nich upoutá pozornost také svým precizním výtvarným provedením a milými vzkazy odesilatelů. Srdečný pozdrav z Olomouce, adresovaný všem milovnicím a milovníkům těchto vzácných dokladů olomoucké minulosti, ocení jak filokartisté – sběratelé pohlednic, tak historikové a výtvarní znalci, pro něž jsou pohlednice nenahraditelným obrazovým pramenem, a ovšem i laická veřejnost, která bude moci konfrontovat minulou tvář města s jeho současností.

 

Knihy jsou k dostání na recepci Vlastivědného muzea v Olomouci, v síti prodejen Kosmas a v Knihkupectví Tycho (Ostružnická 362/3, Olomouc).


Knižní novinky Vlastivědného muzea v Olomouci
Modul: Zprávy / zajímavosti