Nový mikroskop Vlastivědného muzea v Olomouci

16. 10. 2019

Vlastivědné muzeum v Olomouci nově disponuje mikroskopem se systémem pro digitální záznam obrazu. Jedná se o standardní světelný mikroskop značky Olympus Cx23 se zvětšením  40-1000x, připojený ke stolnímu počítači, na jehož monitor je možno přenášet obraz. Přístroj umožňuje také měření mikroskopických objektů. Mikroskop je umístěn v badatelně botanického depozitáře a byl pořízen primárně za účelem studia herbářových položek, zejména mechorostů, lišejníků a hub, jejichž určování není bez mikroskopu mnohdy ani možné. Bude však plně k dispozici komukoliv z řad jak muzejních pracovníků, tak i ostatních badatelů či stážistů. V případě, že budete mít zájem na mikroskopu pracovat, kontaktujte kurátory botanických sbírek: 

Mgr. Veronika Provazová

Mgr. Vojtěch Taraška

https://www.vmo.cz/prirodovedny-ustav-137

VideoSpot: https://www.youtube.com/watch?v=1N_I7s_PaO0&feature=youtu.be


Nový mikroskop Vlastivědného muzea v Olomouci
Modul: Zprávy / zajímavosti