Václav Havel ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

19. 11. 2019

Panovníky, církevní hodnostáře, umělce, vědce, vojevůdce i sportovce, kteří byli v minulosti spjati s naším regionem, můžete shlédnout ve stálé expozici Vlastivědného muzea v Olomouci nazvané Galerie osobností Olomouckého kraje

Galerie skrze z velkoplošné světelné panely, přináší návštěvníkům seriózní životopis dotyčné osobnosti, ale i řadu zajímavostí či kuriozit, které dokazují, že slavné osobnosti byly také jen „smrtelníky z masa a krve“. Každá osobnost je zde představena prostřednictvím bohaté obrazové dokumentace a zhruba polovina panelů prezentuje také trojrozměrný předmět, který se k dané postavě váže.

Nyní se nám podařilo rozšířit tuto jedinečnou galerii o další tři významné osobnosti:

Václav Havel

První osobností je dramatik, esejista, disident a politik, devátý a poslední prezident Československa a první prezident České republiky Václav Havel. Václav Havel působil v 60. letech 20. století v Divadle Na zábradlí. V době kolem pražského jara se zapojil do politické diskuse a prosazoval zavedení demokratické společnosti. Po násilném potlačení reforem vojenskou invazí států Varšavské smlouvy byl postižen zákazem publikovat a stal se jedním z prominentních disidentů, kritiků tehdejšího normalizačního režimu a spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. Po vypuknutí sametové revoluce v listopadu 1989 se stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. Od roku 1993 byl po dvě funkční období prezidentem České republiky. Jako prezident vyvedl Československo z Varšavské smlouvy (1. července 1991) a výrazně přispěl ke vstupu nástupnické České republiky do Severoatlantické aliance (NATO) v roce 1999. Výrazně prosazoval také přijetí země do Evropské unie, uskutečněné v roce 2004, po jeho odchodu z funkce prezidenta.

Ing. Jan Sigmund ml.

Další novou osobností naší galerie je Ing. Jan Sigmund ml., který společně se svým bratrem Miroslavem, převzali po svém otci prosperující firmu s bílým Neptunovým trojzubcem v modrém poli. Lutínské závody zaznamenaly pod jeho vedením všestranný rozvoj, a to až do příchodu Němců (březen 1939),od kdy mělo české vedení čím dál menší pravomoci. Nakonec byl roku 1940 gestapem zatčen a v červnu 1942 v Brně popraven.

Karel Svolinský

Poslední novou osobností galerie je malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, tvůrce písma a vysokoškolský profesor Karel Svolinský. Ten se věnoval především volné, drobné a užité grafice (plakáty, bankovky…), při jejíž tvorbě experimentoval s grafickými technikami. Typickou grafickou technikou je pro něj dřevoryt a dřevořez. Vynikal také v knižní grafice a ilustraci. Olomoucký orloj, jehož historie sahá hluboko do minulosti, byl při osvobozovacích bojích v květnu 1945 značně poškozen. Pro úplnou obnovu orloje, kterou známe i z dnešní podoby, byl vybrán právě Karel Svolinský.

Galerie osobností Olomouckého kraje byla ohodnocena Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2013 - za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot.


Václav Havel ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Modul: Zprávy / zajímavosti