Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2019 pro VMO

09. 03. 2020

Vlastivědnému muzeu v Olomouci byla udělena

„Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2019“,

a to v kategorii
„Výjimečný počin roku 2019 v oblasti umění – výtvarné umění“

za výstavy

„Víc než orloj / Díla Karla Svolinského ze sbírek VMO“

a

„Olomoucký orloj / 500 let od první písemné zmínky“.

O udělení ceny rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 17. 2. 2020.


Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2019 pro VMO
Modul: Zprávy / zajímavosti