Rozsáhlá rekonstrukce střechy muzea pokračuje

24. 06. 2020

Pokračujeme v rekonstrukci střechy a krovů našeho muzea.

Nyní jsme nad největším výstavním prostorem Vlastivědného muzea v Olomouci, sálem sv. Kláry.

Původní krovy byly zhotoveny z jedlí pokácených v letech 1768 - 1773. 

Krovy nad kostelem od doby svého vztyčení neprošly významnější úpravou, až do dnešních dní...

Pohled na katedrálu sv. Václava

"Originální fotografie" z otevřené střechy... :-)

Venkovní atrium muzea z ptačí perspektivy

Prostor půdy nad největším výstavním prostorem Vlastivědného muzea v Olomouci, sálem sv. Kláry

Původní trámy...

... a tajemné prostory půdy bývalého kláštera


Rozsáhlá rekonstrukce střechy muzea pokračuje
Modul: Zprávy / zajímavosti