Krása stepí a slanisek Maďarska a Vojvodiny...

25. 06. 2020

Naši přírodovědci však nevyrážejí pouze po Čechách a Moravě, ale bádají také za našimi hranicemi.

Jako například jeden z našich botaniků , který se připojil k exkurzi po stepích a slaniscích Maďarska a Vojvodiny. Většina podobných lokalit na Moravě již zanikla a s nimi z naší krajiny vymizela řada druhů rostlin i živočichů.

Herbářové položky z této expedice budou k dispozici studentům a badatelům ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Rozkvetlá step v NP Kiskunság.

Kamejník barvířský.


Krása stepí a slanisek Maďarska a Vojvodiny...
Modul: Zprávy / zajímavosti