Stali jsme se partnerem SDRUŽENÍ D

25. 09. 2020

Jsme velice rádi, že jsme se mohli stát partnerem SDRUŽENÍ D, nestátní neziskové organizace, , jejíž vzdělávací činnost začala již v roce 2000.

a spolupracovat s na jejich interaktivních programech,

pomoci tak realizovat cíl toho sdružení

"v prožitku tady a teď, díky kterému si účastníci programů mohou zkusit těžké životní situace nanečisto. Interaktivní forma programů zajišťuje zapojení každého účastníka

(i negativní postoj je postoj), čímž apeluje na tvorbu životních postojů a uvědomování si životních hodnot",

jak zní přímo ze sdružení.  


Naším hlavním pilířem jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol. Tyto programy jsou zaměřeny jak na oblast prevence rizikového chování, tak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti…

http://www.sdruzenid.cz/


Stali jsme se partnerem SDRUŽENÍ D
Modul: Zprávy / zajímavosti