200 let od narození otce moravské archeologie MUDr. Jindřicha Wankla

23. 02. 2021

Nová výstava Vlastivědného muzea v Olomouci roku 2021

V letošním roce si připomeneme 200. výročí od narození jednoho z průkopníků moravské archeologie MUDr. Jindřicha Wankla (15. července 1821 – 5. dubna 1897). Narodil se na Malé Straně v Praze do rodiny Damiána a Magdalény Wanklových. Po absolvování gymnázia začal studovat medicínu. Roku 1847 byl promován na doktora medicíny a o rok později na doktora chirurgie. Tíhnul také k historii a přírodním vědám. Od roku 1849 začal pracovat v Blansku jako lékař u knížete Salm-Reifferscheidta. V Blansku se oženil s Eliškou Šímovou, s níž měl celkem šest dcer, z nichž čtyři se dožily dospělosti – Vlasta, Karla, Lucie a Magdaléna.

Blanenský kraj si Jindřich Wankel zamiloval a podnikal výzkumy jeskyní v Moravském krasu (např. Pekárna, Kůlna, Výpustek atd.). Výsledky svých objevů pravidelně prezentoval na různých kongresech po celé Evropě a také publikoval v odborných časopisech. Byl členem Anthropologické společnosti ve Vídni a v Mnichově, Společnosti nauk a Anthropologického spolku ve Washingtonu nebo Carské archeologické společnosti v Moskvě. Roku 1872 učinil svůj nejznámější objev v jeskyni Býčí skála, kde se mu podařilo vyzvednout četné nálezy různých bronzových ozdob, kovových nádob, jantarových korálků, pravěkých zbraní, nástrojů, částí vozů, zvířecích kostí a také zde odkryl více než čtyřicet lidských koster. Tento nález interpretoval jako pohřeb významného náčelníka ze starší doby železné, kterého na onen svět doprovázela honosná pohřební výbava a lidské oběti.

Roku 1883 se přestěhoval z Blanska do Olomouce a bydlel na Blažejském náměstí u své dcery Vlasty a jejího manžela Jana Havelky profesora Slovanského gymnázia v Olomouci. Aktivně  se zapojil do příprav na vzniku Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci a poskytl mu vědeckou záštitu. Spolek byl ustanoven v roce 1883 a Jindřich Wankel se stal členem výboru. Od příštího roku začal vycházet muzejní časopis, který Wankel v prvních pěti letech redigoval. Zároveň byl prvním kustodem olomouckého Vlasteneckého musea a sám se nemalou zasloužil o rozšíření muzejních sbírek (např. z archeologických lokalit Předmostí u Přerova, Náklo nebo Příkazy).

Na stránkách Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci z roku 1897 je k jeho úmrtí uvedeno, že Jindřich Wankel byl pro celý spolek nejslavnějším členem, velkým badatelem a nezištným dobrodincem. Pochován je na hřbitově v Olomouci-Neředíně ve společném hrobě spolu s dalšími zakladateli vlasteneckého spolu olomouckého muzea.

PhDr. Lukáš Hlubek


200 let od narození otce moravské archeologie MUDr. Jindřicha Wankla
Modul: Zprávy / zajímavosti