Nová ZEMĚDĚLSKÁ EXPOZICE v Arboretu Bílá Lhota

25. 10. 2021

NOVÁ ZEMĚDĚLSKÁ EXPOZICE VLASTIVĚDNÉHO MUZEA

---

Před několika lety se zrodil nápad připojit k arboretu sousední objekt. Nápadů na jeho využití bylo víc. Nakonec bylo rozhodnuto, že bývalý „prasečák“  se promění ve výstavní prostory muzea – na zemědělskou expozici.

Krůček po krůčku se začalo s realizací této myšlenky. Budova byla ve velice špatném technickém stavu, proto bylo započato s kompletní rekonstrukcí.  Rok se s rokem sešel a opravy budovy se pomalu blíží ke konci. Pracovníci muzea v současné době restaurují a konzervují zemědělské stroje a nástroje, které si budete moci v expozici prohlédnout.

„Budovaná expozice je rozdělena na venkovní a vnitřní část, kde venku pod přístřeškem mohou návštěvníci shlédnout velké zemědělské stroje, např. secí a žací obilní stroj nebo mlátičku. Ve vnitřní se bude nacházet menší nářadí a nástroje užívané při rozličných hospodářských činnostech během roku. Výběrově je možno uvést z větších exponátů povříslovačku, stroj na výrobu slaměných povřísel sloužících jako provazy pro vázání obilí do snopů, nebo fukar na čištění obilí od plev. Mezi menší patří pluhy, plečky nebo ruční nářadí k obdělávání půdy. Po obvodu budou v nikách představeny drobné předměty se vztahem k doplňkovým činnostem při hospodářství, např. včelařství, a rovněž ukázky plodin pěstovaných ve zdejší oblasti.“ řekl kurátor připravované expozice Martin Zdražil, historik Vlastivědného muzea v Olomouci.

 „Jsem moc ráda, že tento nápad před desíti lety vznikl. Nejenom proto, že se k arboretu připojí další zajímavé prostory a expozice, ale i proto, že toto místo patřilo neodmyslitelně k panství Quida Riedela, zakladatele arboreta. Získali jsme tak i novou plochu k rozšíření sortimentu arboreta o téměř padesát druhů trvalek a dřevin. Na návštěvníky čekají v příštím roce ukázkové záhony zemědělských plodin, jako jsou například čočka, pohanka, cizrna, ale i některé exotičtější plodiny, jako je rýže a mnohé další. Taktéž zde budou k vidění záhony známých i neznámých bylinek. Nezapomínáme ani na rodiny s dětmi; již nyní položili základy dětského hřiště a v budoucnu by se součástí arboreta měla stát i cyklostezka,“ uvedla vedoucí Arboreta v Bílé Lhotě Barbora Součková.

Budoucí expozici budou moci návštěvníci vidět nejpozději na jaře 2022.

K opravené budově prasečáku patří i venkovní plochy, které poslouží k vybudování dětského hřiště, ploch pro odpočinek a poučení prostřednictvím ukázkových záhonů zemědělských plodin a léčivých rostlin.

„Nová zemědělská expozice rozšíří možnost návštěvy Arboreta především pro rodiny s dětmi, které se tak seznámí se staletou historií zemědělství a zároveň si i užijí rozsáhlého dětského hřiště,“ uzavřel ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

 


Nová ZEMĚDĚLSKÁ EXPOZICE v Arboretu Bílá Lhota
Modul: Zprávy / zajímavosti