Vlastivědné muzeum v Olomouci pomáhá Ukrajině

17. 03. 2022

Uprchlíci z Ukrajiny mají vstup do Vlastivědného muzea v Olomouci zdarma.

Uprchlíci z Ukrajiny mají vstup do Vlastivědného muzea zdarma, po předložení platného víza, které dostali na některém z registračních míst po příjezdu do Česka. Nárok na vstupenku zdarma je nutné doložit buď cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra nebo Policií ČR nebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění.

Біженці з України можуть відвідувати музеї безкоштовно. Для цього необхідно показати візу, яку отримали на будь-якому реєстраційному місці після приїзду до Чехії.

---

Za příspěvek ve výši alespoň 200 Kč ve prospěch účtu SOS UKRAJINA – 0093209320/0300 organizace Člověk v tísni od nás obdržíte volnou vstupenku do stálých expozic a na výstavy našeho muzea do konce roku 2022. Stačí se na pokladně prokázat potvrzením/ výpisem z účtu.

Pojďte pomoci s námi.


Vlastivědné muzeum v Olomouci pomáhá Ukrajině
Modul: Zprávy / zajímavosti