Srdečný pozdrav z Olomouce/ Historické pohlednice města z let 1894–1905

11. 07. 2019

Přelom 19. a 20. století – tehdy si melodie vídeňských valčíků pobrukovali i Olomoučané při korze v městských sadech a čas strávený elegancí nebyl časem zbytečným. Toto období ekonomického rozkvětu, vědeckého a technického pokroku a zrychlujícího se rytmu života, bylo zároveň také dobou neuvěřitelné popularity pohlednic, které právě prožívaly svůj zlatý věk.

A právě pohlednicemi tohoto věku se zaobírá nová publikace Vlastivědného muzea v Olomouci:

Srdečný pozdrav z Olomouce/ Historické pohlednice města z let 1894–1905.

Statistiky uvádějí, že v roce 1901 prošlo světem 2,3 miliardy pozdravných lístků a o čtyři roky později se jejich počet vyšplhal dokonce na 7 miliard. Pohlednice se staly nepostradatelnou součástí každodenního života. A právě tato doba se stala tématem jak výstavy Vlastivědného muzea v Olomouci, tak i dané publikace., která bude již brzy k zakoupení v knihkupectvích. Kde si budete moci tuto krásnou knihu prohlédnout i zakoupit Vás budeme co nejdříve informovat.


Srdečný pozdrav z Olomouce/ Historické pohlednice města z let 1894–1905
Modul: Zprávy / zajímavosti