WORKSHOP Problematika sanační konzervace – restaurování

05. 03. 2019

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Dne 5. března 2019 se ve Vlastivědném muzeu konal již 3. ročník úspěšného workshopu

Problematika sanační konzervace-restaurování,

na němž se setkali restaurátoři z celé republiky a blízkého zahraničí.

Dopolední program byl tradičně věnován tematickým přednáškám, po kterých následovala odpolední praktická část.

V rámci odpoledních exkurzí na tzv. velké konzervátorské pracoviště muzea, měli odborní pracovníci možnost vyzkoušet si materiálové analýzy prostřednictvím i-Ramanova a RFA-spektrometru, dále pak čištění barevných povrchů na dřevě a realizaci vyztužených ramínek pro uložení textilních sbírkových předmětů do depozitářů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace - změna programu:

V rámci dopoledního přednáškového bloku nastane drobná změna v programu.

  Příspěvek Bc. Glombicové bude nahrazen přednáškou BcA. Petera Majoroše z Fakulty restaurování Univerzity v Pardubicích s tématem   

  Interdisciplinární průzkum a modelové restaurování skulptury Jupitera ze státního zámku Uherčice.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další informace a aktuality k danému workshopu naleznete pod tímto odkazem:

https://www.vmo.cz/workshop---problematika-sanacni-konzervace---resta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WORKSHOP Problematika sanační konzervace – restaurování
Modul: Akce