Otevřená soutěž Vlastivědného muzea v Olomouci na novou jednotnou vizuální identitu

06. 10. 2022 – 25. 11. 2022

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Vlastivědné muzeum v Olomouci vypsalo otevřenou soutěž na novou vizuální identitu. Cílem je moderní grafická podoba komunikace všech muzejních objektů směrem k veřejnosti. Designéři mohou své návrhy zasílat do konce listopadu letošního roku.

„Vlastivědné muzeum Olomouc sídlí v historickém objektu někdejšího kláštera nedaleko centra Olomouce, kromě toho spravuje také klasicistní zámek v Čechách pod Kosířem a Národní přírodní památku Arboretum v Bílé Lhotě, což ho v mnoha ohledech činí výjimečným. A právě to bychom chtěli, aby reflektovala i nová grafická podoba našeho muzea. Záměrem je, aby nás veřejnost jednoznačně identifikovala,“ uvedl Jakub Ráliš, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci.

V zadání soutěže je vypracování návrhu celkové koncepce jednotné vizuální identity, včetně nového logotypu a grafického manuálu. „U všech výstupů by se měla graficky a logicky sjednotit identifikace instituce, zároveň by však měla zůstat pobočkám jejich identita v rámci celku,“ poznamenal ředitel.  

Nejzazší termín pro podání návrhů je 25. listopad letošního roku, odborná komise složená ze zástupců zadavatele, zřizovatele muzea, kterým je Olomoucký kraj, a odborníků z oblasti grafického designu by měla zasednout ještě letos v prosinci.

„Vizuální identitu vnímám, jako důležitou součást prezentace a komunikace kulturní instituce, která tyto složky nesmí opomíjet. Proto vypsání soutěže vítám,“ doplnil Jan Žůrek, radní pro oblast kultury Olomouckého kraje.

 

Vlastivědné muzeum Olomouc má v současné době téměř dva miliony sbírkových předmětů, což ho z hlediska rozsahu sbírky řadí mezi největší muzea v České republice. Jádro muzea tvoří třicet šest podsbírek. Povahou sbírkového fondu v oblasti společenských i přírodních věd pokrývá nejen střední Moravu, ale i širší území s přesahem do zahraničí.

 


Otevřená soutěž Vlastivědného muzea v Olomouci na novou jednotnou vizuální identitu
Modul: Akce