Archeologie

Archeologie na Olomoucku má dlouhodobou tradici. První zmínky o archeologických nálezech zaznamenáváme již v průběhu 19. století. U počátků vzniku tohoto vzácnému fondu stál otec moravské archeologie dr. Jindřich Wankel. V současné době je archeologická sbírka VMO druhou nejrozsáhlejší svého druhu na Moravě a tvoří ji asi jeden milion artefaktů. Jedná se především o nálezy z významných pravěkých lokalit (Předmostí u Přerova, Náklo, Mladečské jeskyně) i středověkých lokalit (kartouzka v Dolanech, hrad Tepenec, Přemyslovský palác na Václavském návrší) a také archeologické sbírky muzeí v Uničově, Litovli a Šternberku. 
Sbírkový fond Archeologie je průběžně doplňován o nové přírůstky z archeologických výzkumů na území Olomouckého kraje. Mezi ty nejznámější patřil např. archeologický výzkum kartouzky v Dolanech, průzkum na středověkém hradě Tepenci u Jívové, pro dějiny Olomouce stěžejní dlouholetý výzkum na Dómském návrší či záchranné výzkumy prováděné při stavbě rychlostní komunikace R 35. 

Kurátor: Mgr. Lukáš Hlubek, hlubek@vmo.cz, tel. 585 515 151