Historický ústav


Historický ústav Vlastivědného muzea v Olomouci je odborným pracovištěm, které spravuje společenskovědní část sbírky VMO zahrnující celkem 23 oborových částí (podsbírek). Jejich základní charakteristiku naleznete zde.  Součástí Historického ústavu jsou také konzervátorská pracoviště, odborná knihovna a fotoarchiv. V souladu se sbírkotvornou koncepcí muzea provádí pracovníci Historického ústavu akviziční činnost, jejíž výsledky jsou dvakrát ročně předkládány nákupní komisi muzea ke schválení. V případě, že byste chtěli nějaký předmět nabídnout do muzejní sbírky,neváhejte kontaktovat příslušného odborného pracovníka (kurátora).