Banka semen ohrožených druhů rostlin (BSOD)

Z hlediska muzejní praxe je BSOD zcela ojedinělou formou sbírky. Dokumentace přírodního bohatství je zde prováděna na základě souhrnu metod používaných v botanice často samostatně (herbářování, fytocenologické a floristické průzkumy, pořizování obrazových záznamů). Je tedy nadstavbou běžné muzejní botanické činnosti.
Hodnota sbírkových předmětů BSOD, tj. živých vzorků semen ohrožených druhů rostlin s množstvím průvodních dat včetně charakteristik lokalit a obrazové dokumentace i možnostmi dalšího využití, je již nesrovnatelná s hodnotou klasických sbírkových předmětů v botanických fondech – herbářových položek. Uvedený typ sbírky je jediným svého druhu ve střední Evropě.
Hlavním úkolem BSOD je pořizovat přiměřené zásoby semen vybraných druhů plané flóry, upravovat je a dlouhodobě uskladňovat pro potřeby eventuálního posílení nebo úplného obnovení původních populací.
Hlavní akviziční oblastí je území České republiky. V rámci ochrany fytogenofondu České republiky představuje BSOD efektivní a operativní řešení, které navazuje na praktickou aktivní ochranu ohrožených druhů i populací.
BSOD je jedinou botanickou podsbírkou VMO, která je trvale prezentována veřejnosti nejen prostřednictvím fotografií při přednáškách, ale zejména Expozicí ohrožených druhů rostlin, která je v naší republice zcela ojedinělá.

Kurátor: Ing. Jitka Kočendová, Ph.D. (roz. Nováková), kocendova@vmo.cz, tel. 585 515 124