Přírodovědný ústavV souladu se sbírkotvornou koncepcí muzea provádějí pracovníci Přírodovědného  ústavu akviziční činnost, jejíž výsledky jsou dvakrát ročně předkládány nákupní komisi muzea ke schválení. V případě, že byste chtěli nějaký předmět nabídnout do muzejní sbírky, neváhejte kontaktovat příslušného odborného pracovníka (kurátora).